Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-12-18
Senast uppdaterad: 2018-12-18

Lilla Edets kommun får ytterligare statsbidrag för skredsäkring längs Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att ge Lilla Edets kommun ytterligare drygt 8,5 miljoner kronor för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv.

I Lilla Edets kommun finns flertalet områden utmed Göta Älv med dålig stabilitet och kvicklera. För att genom utredningar och åtgärder kunna minska sannolikheten för skred har kommunen tidigare i höstas fått 1,9 miljoner kronor från SGI. Nu får vi ytterligare drygt 8,5 miljoner för utredningar i fem områden:

  • Västra älvstranden, slussområdet i Lilla Edet (5 miljoner kronor).
  • Område vid Gårdaån i Lödöse (2 miljoner kronor).
  • Norra Skansenvägen och norr om Smörkullen i Lilla Edet (700 tusen kronor).
  • Området kring reningsverket i Hjärtum (700 tusen kronor).
  • En privat fastighet utmed Göta älv i Kärra (140 tusen kronor).

– Som privatperson kan du inte ansöka om bidrag själv. Men för områden runt Göta älv kan vi som kommun hjälpa privata fastighetsägare att ansöka om bidrag till skredsäkrande utredningar och åtgärder. Går flera privata fastighetsägare från samma område ihop och ansöker gemensamt är det en fördel då ett större område kan utredas samtidigt, säger Karin Holmström, planerings- och exploateringschef i Lilla Edets kommun.

Önskar du kommunens hjälp att ansöka om bidrag är du välkommen att maila kommunen@lillaedet.se. Ange namn, telefonnummer och adress i mailet så kontaktas du sedan av planerings- och exploateringsenheten.

Tidigare bidrag

För dessa områden fick Lilla Edets kommun bidrag från SGI tidigare i höstas:

  • Stommen, Fuxerna och Götaslätten, strax söder om Lilla Edet, för utredning av stabiliteten mot Göta Älv (1,3 miljoner kronor)
  • Södra delen av Skansenvägen i Lilla Edet, för utredning och åtgärder (280 tusen kronor)
  • En fastighet i Ryk strax norr om Ström, för utredning av stabiliteten (350 tusen kronor).

Täcker 70 procent av kostnaden

De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna för utredning och eventuella åtgärder. Resterande del av kostnaderna står fastighetsägaren för.

SGI kommer ha ytterligare två ansökningsomgångar för bidrag under våren 2019 som kan sökas av kommuner samt privatpersoner via kommunen. Sista ansökningsdatum är 1 februari respektive 1 maj.

På uppdrag av regeringen

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 90 miljoner kronor. Kommunerna ansöker om bidrag.

I delegationen ingår representanter för Lilla Edets, Vänersborgs, Trollhättans, Ale och Kungälvs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Läs mer om delegationen för Göta älvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om SGIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »