Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-04
Senast uppdaterad: 2021-03-04

Lilla Edets kommun inför snabbtest på prov

Nu införs snabbtest för covid-19 inom hemtjänsten som ett pilotprojekt med start idag torsdag 4 mars. Syftet med snabbtestning är att snabbt kunna identifiera smitta hos personal som inte har förkylningssymptom. På så sätt kan vi minska risken att smitta sprids till brukare och mellan kollegor.

Pilotprojektet genomförs i hemtjänsten i centrala Lilla Edet under fyra veckor.


– Därefter utvärderas projektet och vi bestämmer om användningen av snabbtest ska fortsätta och kanske utvidgas till användning inom fler områden, säger Camilla Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg samt funktionshinder.


Pilotprojektet är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och vårdcentralen Medpro Lilla Edet. Medpro utför testerna. Testerna finansieras med statligt bidrag.


Medarbetarna inom hemtjänsten i centrala Lilla Edet har möjlighet att testa sig inför varje arbetspass på vardagar. Testningen sker i hemtjänstens lokaler. Att testa sig är frivilligt.


– Syftet med snabbtestning är att snabbt kunna identifiera smitta hos personal som inte känner av några förkylningssymptom. På så sätt kan vi minska risken att smitta sprids till våra brukare och mellan kollegor. Detta bidrar till minskad smittspridning både inom verksamheten och i samhället i stort, konstaterar Camilla Karlsson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »