Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-01
Senast uppdaterad: 2017-03-01

Lilla Edets kommun står värd för konferens kring erfarenhetsutbyte om integration

Fredagen den 17 mars står Lilla Edets kommun värd för Förankringskonferens i projektet Nya Grannar. Målgrupp för dagen är personal från vårdcentral, räddningstjänst, tandvård, ungdomsmottagning, kommunen, frivilligsektorn samt gode män och politiker, för en halvdag med fokus på arbetet med ensamkommande barn och unga i Lilla Edets kommun.

- Det är väldigt roligt att Lilla Edets kommun får stå värd för förankringskonferensen som arrangeras som en del i projektet Nya Grannarlänk till annan webbplats. Genom projektet får flera samhällsviktiga aktörer i kommunen tillsammans lyfta fram erfarenheter från arbetet med de ensamkommande barn och unga. Genom konferensen får vi också möjlighet att mötas och gör ett gemensamt avstamp för det fortsätta arbetet, säger Mai Lundell, lokal projektledare och integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

Om konferensen


Lilla Edets kommuns pilotverkstad bjuder in dig som berörs av de ensamkommande barnens situation för att tillsammans ta oss an följande teman:
  • Hur ser processen ut för de ensamkommande barn och ungdomar vid deras ankomst och under tiden i Lilla Edet?
  • Hur kan vi samarbeta med de ungas bästa i fokus?
  • Hur kan vi tillsammans lösa de utmaningar som vi mött i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar?
  • Hur kan vi använda de erfarenheter och lärdomar som vi fått hittills?
  • Hur kan vi tillsammans bidra till ett positivt integrationsarbete i Lilla Edet?

Dagen leds av deltagarna i Lilla Edets pilotverkstad tillsammans med medarbetare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och metoden är en blandning av föreläsningar, diskussioner och processorienterat arbete.

Vi inleder med filmvisning där några ensamkommande unga berättar om sina upplevelser. Två av dem är asylsökande i Lilla Edet.

Målgrupp


Personal från kommunen (chefer, elevhälsa, socialtjänst, boende, arbetsmarknadsenhet, kultur & fritid), vårdcentral, räddningstjänst, tandvård, ungdomsmottagning, frivillig sektorn, gode män och politiker.

Anmälan och kontakt


Anmälan görs till Lilla Edets kommun lokala projektledare i Nya Grannar Mai Lundell som integrationssamordnare i Lilla Edets kommun, mai.lundell@lillaedet.se, 0520-65 99 55.
Sista anmälningsdag tisdag 14 mars.

Om projektet Nya Grannar


Nya GRannarlänk till annan webbplats vänder sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och unga i de medverkande kommunernas verksamheter. Syftet är att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »