Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-22
Senast uppdaterad: 2021-03-22

Lilla Edets kommun utökar snabbtestning

Sedan i början av mars har snabbtest för covid-19 använts inom delar av hemtjänsten inom ramen för ett pilotprojekt. Nu har socialförvaltningen beslutat att utöka användandet till hela hemtjänsten. Syftet med snabbtestning är att snabbt kunna identifiera smitta hos personal som inte har förkylningssymptom. På så sätt kan vi minska risken att smitta sprids till brukare och mellan kollegor.

Pilotprojektet har genomförts i hemtjänsten i centrala Lilla Edet sedan 4 mars. Användandet av snabbtester har visat sig ha många fördelar.

 

– Att inför varje arbetspass kunna få ett testresultat i stort sett omgående, inom 15 minuter, är mycket positivt. Snabbtesterna skapar en trygghet hos både brukare och personal. Det är också en bra metod för att bryta smittkedjor och minska smittspridning i samhället, säger Maria Holmström, enhetschef hemtjänsten Lilla Edet.

 

Efter en första utvärdering av pilotprojektet har socialförvaltningen beslutat att utöka snabbtestanvändningen. Första april beräknas snabbtester vara införda inom hemtjänstens alla enheter.

 

Testningen sker i hemtjänstens lokaler och att testa sig är frivilligt. Införandet av snabbtester är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och vårdcentralen Medpro Lilla Edet. Testerna finansieras med statligt bidrag.

 

Möjlighet att införa snabbtester inom ytterligare kommunala verksamheter undersöks.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »