Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-05-11
Senast uppdaterad: 2012-05-25

Lilla Edets kommun välkomnar Göta älvutredningen

3 april presenteras den kartläggning av markstabiliteten i Göta älvdalen som Statens Geotekniska Institut (SGI) arbetat med sedan 2009. En kartering som visar på låg stabilitet i vissa delar längs med Göta älv. Lilla Edets kommun välkomnar utredningen som ger tillgång till ett unikt material med möjlighet att förbättra markstabiliteten.

Skredproblematiken är inget nytt i Lilla Edets kommun. Det finns ingen akut skredrisk idag, men kommunen har redan satt igång ett flertal fördjupade utredningar där stabilitetsåtgärder krävs. SGI:s rapport blir ett mycket bra kompletterande underlag.

Karteringen i Göta älvutredningen ger en grov överblick över områden med låg stabilitet. Nästa steg för kommunen blir därför att genomföra fördjupade undersökningar i redovisade områden. Utredningarna får därefter visa om och i så fall vilka stabilitetsåtgärder som behöver vidtas.

En av de viktiga frågorna blir finansieringen av eventuella åtgärder. Som det ser ut idag tar staten 60% av kostnaderna, kommunen 10% och den enskilde fastighetsägaren 30% av den godkända kostnaden. Det blir en tung börda för kommunen, men framför allt för den enskilde fastighetsägaren. Lilla Edets kommun kommer tillsammans med övriga Göta älvdalskommuner att arbeta vidare med frågan för att få staten att ta ett större ekonomiskt ansvar än idag.

- Vi vill att staten tillsätter en delegation som utreder detta vidare. Kanske kan en lagändring vara nödvändig, säger kommunalråd Ingemar Ottosson.

Lilla Edets kommun kommer att informera berörda fastighetsägare om vad utredningen innebär och vilka eventuella fortsatta åtgärder som krävs. Två informationsmöten hålls under april månad och därefter sker löpande information direkt till de eventuellt berörda fastighetsägarna.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »