Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-04-16
Senast uppdaterad: 2018-04-16

Lilla Edets särskilda boenden för äldre får bäst betyg i landet

Vårmiddag 2017 på Lindkullen.

Lilla Edets kommuns särskilda boenden för äldre har i sin helhet fått bäst betyg i landet. Det visar rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre efter att brukarna har fått säga sitt. 100 procent nöjdhet blev omdömet. Även hemtjänsten har fått mycket bra betyg med en nöjdhetsfaktor på 94 procent. 

För åttonde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt publicerat rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kunskapsutveckling och god kvalitet. 

– Rapporten ger oss värdefull information om vilka verksamhetsförbättringar vi inom äldreomsorgen behöver göra samtidigt som vi får respons på vad vi gör bra, konstaterar Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef vård och omsorg, Lilla Edets kommun. 

Nöjdast i landet

Rapporten visar att de äldre på särskilda boenden i Lilla Edets kommun är 100 procent nöjda med sitt boende i sin helhet. Vilket innebär att vi på detta område rankas som nummer ett i riket. Detta är en ytterligare förbättring från föregående år då vi hamnade på femte plats i riket.

– Detta känns fantastiskt roligt. Nu blir utmaningen att leva upp till det fina omdömet. Vi ska fortsätta att arbeta med våra framgångsfaktorer genom att lyssna och ta hänsyn till hyresgäster och anhörigas synpunkter. Exempelvis har vi uppmärksammats på att utemiljön runt våra särskilda boenden är ett område vi behöver förbättra, säger Yvonne Gunnarsson-Nord. 

94 procent nöjda med hemtjänsten

Inom hemtjänsten rankade brukarna sin nöjdhetsfaktor till 94 procent. Även detta är en ökning från föregående år då nöjdhetsfaktorn var 88 procent. 

– Under de senaste åren har bland annat antalet äldre med behov av hjälp från hemtjänsten ökat påtagligt. Vilket har medfört stora utmaningar, främst vad gäller personalrekryteringar och logistik. Därför är det särskilt glädjande att vi får så fina omdömen, menar Yvonne Gunnarsson-Nord. 

För personer med behov av hjälp vid många tillfällen under dagen har hemtjänsten under 2017 arbetat aktivt med att minska antalet personer som gör dessa hembesök. 

– Under året lyckades vi höja personalkontinuiteten från att ha legat under rikets nivå till att komma inom genomsnittet för riket. Ett annat viktigt område som vi jobbat med är att föra en dialog med brukarna om när och hur de önskar få hjälp och stöd.    

Bra betyg för maten och måltidsmiljön

Inom mat och måltidsmiljö placerar sig Lilla Edets kommun på en sjätte plats i riket. Detta är ett område där kommunen flera år medvetet arbetat för att skapa en bra måltidsmiljö med god och nyttig kost för våra äldre. 

– Den stora framgångsfaktorn är att kostpersonalen och omvårdnadspersonalen ser till att använda måltiden till flera ändamål. Givetvis för näringsintag, men också som en del av en trevlig aktivitet med exempelvis inslag av poesi eller en möjlighet att dela erfarenheter och minnen, berättar Yvonne Gunnarsson-Nord.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »