Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-01-21

Livsmedelspolicy antogs igår av kommunfullmäktige

Kostcheferna Mariette Axelsson Horst och Anethe Johansson.

Kommunens kostchefer har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun. Policyn avser alla måltider som tillagas i kommunens verksamheter, exempelvis lunchen till skol- och förskolebarnen samt den mat som serveras till de äldre i kommunens äldreboenden. Igår antogs den av kommunfullmäktige.

– Syftet med policyn är att värna om den svenska livsmedelsproduktionen och erbjuda måltider av god kvalitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, säger Mariette Axelsson Horst, kostchef inom vård och omsorg.


Enlig policyn ska detta ske genom att:

  • Styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel samt främja val av livsmedel som vid framställningen bidrar till en hållbar utveckling.
  • Sträva efter att arbeta med obearbetade livsmedel i så hög utsträckning som möjligt.
  • Arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet.


Denna policy avser alla måltider som tillagas i kommunens verksamheter.

Mycket görs redan – nu intensifieras arbetet

– Kommunens kostverksamheter arbetar aktivt för att göra måltiderna till en positiv helhetsupplevelse. Det säkerställs genom att medvetet arbeta med kvalitet-, miljö- och servicetänkande under hela processen från upphandling till servering. Mycket av det som tas upp i policyn arbetar vi med redan idag. Exempelvis lagar vi nästan all mat från grunden. Nu kommer vårt arbete utifrån dessa aspekter att intensifieras, utifrån vad budget tillåter, säger Anethe Johansson, kostchef inom skola och förskola.


– Jag är väldigt glad att politiken nu tydligt pekat ut riktningen mot svenskproducerade livsmedel. Det handlar dels om att säkerställa en god livsmedelskvalitet till kommunens brukare och det handlar dels om att vår kommun är med och tar ansvar för en hållbar svensk livsmedelsproduktion, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.


Klicka här för att läsa livsmedelspolicyn i sin helhet. Pdf, 658.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »