Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-10-15
Senast uppdaterad: 2012-10-15

Lödöse Södra får dubbel zontillhörighet

Regiontåg
Den nya tågstationen Lödöse Södra, som ligger nära kommungränsen mellan Lilla Edet och Ale, får dubbel zontillhörighet. Syftet är att boende strax söder om gränsen ska kunna använda stationen utan att behöva betala mer för resor till Göteborg än de gör idag.

-Jag är glad att boende i Alvhem kan välja att resa kollektivt från en station nära och att Västtrafik varit lyhörda i denna fråga, säger Mikael Berglund, Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Ale kommun (M)

Lödöse Södra börjar trafikeras vid tidtabellsskiftet den 9 december. Stationen ligger precis norr om gränsen mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun. Boende söder om kommungränsen har hittills rest med buss söderut för att ta sig till Göteborg, men får nu en snabbare och bättre förbindelse om de tar sig norrut över gränsen till den nya stationen. Här kan de ta tåget mot Göteborg. På liknande sätt får resenärer till Trollhättan/Vänersborg taxor motsvarande resor till och från Lilla Edets kommun.

- Väldigt positivt med en taxa som gynnar resenärer i båda riktningarna, säger Ingemar Ottosson, Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun (S). Vi ser det som en del av utvecklingen av Lilla Edet och Lödöse södra.

Lödöse Södra kommer att höra både till Lilla Edets kommunzon och till zonen Ale Norra. Resor från Lödöse Södra till Göteborg kommer därför att kosta lika mycket som resor mellan Ale Norra och Göteborgs kommunzon.  Lödöse Södra är en av tre nya stationer för regiontåg mellan Vänersborg och Göteborg.

- Det känns bra att de boende strax söder om kommungränsen inte behöver betala mer än de tidigare gjort för att den nya tågstationen ligger precis norr om gränsen, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »