Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-05-06
Senast uppdaterad: 2013-05-06

Lokal värdegrund antagen

Omsorgsnämnden antog den 25 mars 2013 ett förslag till lokal övergripande värdegrund för de verksamheter som svarar under omsorgsnämnden.

Värdegrunden utgår från de värden som är uttalade i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Äldreomsorgen har ett pågående värdegrundsarbete utifrån direktiven från Socialstyrelsen och omsorgsnämndens uppsatta mål för 2012. Omsorgsnämnden har fattat beslut om att även funktionshinderverksamheten ska arbeta med värdegrund.
Läs mer om den lokala värdegrunden här.

 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »