Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-09
Senast uppdaterad: 2017-03-13

Luftmätning i Lilla Edet

Från 1 mars till 31 maj genomförs en luftvårdsmätning i Lilla Edet. Det är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen i Göteborg och Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen.

Mätningarna görs för att hålla koll på luftföroreningar, framför allt kvävedioxid och partiklar. Mätstationen är uppställd vid Göteborgsvägen 37.

Läs mer om luftmätning på lillaedet.se/luft

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »