Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-23
Senast uppdaterad: 2018-11-23

Lyckat samarbete kring livsmedelskontroller

Kristian Nordström, miljöchef i Lilla Edets kommun.

Sedan i september i år samarbetar Lilla Edets kommun och Trollhättans Stad kring livsmedelskontrollen.

– Resultatet av samverkan ser ut att kunna innebära en både effektivare och billigare livsmedelstillsyn. Vi är inte heller lika sårbara när medarbetare blir sjuka eller behöver vara lediga. Ytterligare en fördel är det erfarenhetsutbyte som vår samverkan ger, konstaterar Kristian Nordström, miljöchef i Lilla Edets kommun.

Uppdrag av politiken

Med livsmedelslagen som utgångspunkt är det kommunens ansvar att kontinuerligt kontrollera kommunens alla livsmedelsverksamheter, exempelvis företag som lagar, transporterar eller säljer mat i butik eller på nätet.

För mindre kommuner blir detta arbete i regel ganska ineffektivt. Anledningen är att livsmedelstillsynen kräver en omfattande mängd nödvändig administration och att denna tar i stort sett lika lång tid att utföra oavsett hur många verksamheter som ska kontrolleras.

– Livsmedelsverket har gått ut med rekommendationen till mindre kommuner, som inte har underlag för att ha minst tre livsmedelskontrollanter, att de bör samarbeta över kommungränserna. Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun har dessutom gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan inom nämndens områden, säger Kristian Nordström.

Samverkan med Trollhättans Stad

– I november 2017 påbörjades diskussioner med Trollhättans Stad. De visade intresse på alla nivåer och efter att vi löst några tekniska utmaningar samt frågor kring GDPR hade vi utarbetat ett samverkansavtal. Avtalet innebär egentligen att vi kan köpa livsmedelskontroll av varandra, men i praktiken är det vi som vill köpa av Trollhättan, berättar Kristian Nordström.

I Trollhättans Stad finns fyra tjänster för livsmedelskontroll och enligt beställningen ska de i Lilla Edets kommun utföra ett 40-tal kontroller under 2018.

– Det vi ännu inte lejt bort är den omkringliggande administrationen samt kontroller av de dricksvattenanläggningar som finns inom kommunens gränser. Denna uppdelning har fungerat mycket bra, konstaterar Kristian Nordström.

Utökad samverkan

Förutom en effektivare kontroll är förhoppningen att samarbetet ska visa sig leda till lägre kostnader för livsmedelstillsynen.

– Mycket tyder på det. Och om vår kostnadstäckning blir tillräcklig hög finns möjlighet att vi i framtiden kan sänka livsmedelstaxan något. Vi är också öppna för att undersöka möjligheterna för en utökad samverkan där Trollhättan tar över hela arbetet kring livsmedelskontrollerna, avslutar Kristian Nordström.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »