Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-02
Senast uppdaterad: 2016-05-02

Många aktiviteter under kulturveckan

Under kulturveckan 22 april -1 maj pågick det en mängd aktiviteter för stora, små och alla däremellan. Här kan du läsa om några av dem.

Stick- och virkmaraton


Det pågick ett stick- och virkmaraton på Studieförbundet Vuxenskolan i Lilla Edet.

Mellan 25-29 april träffades stick- och virkfantaster i Vuxenskolans lokaler på Kullåsgatan för att tillverka filtar. Filtarna ställs sedan ut på biblioteket i Lilla Edet 17 maj och säljs därefter. Hela summan går till Panzisjukhuset i Kongo för att stödja Dr. Denis Mukwebe i hans insats för våldtagna kvinnor och flickor i DenisÄngelprojektet.

Beate Flach på Vuxenskolan berättar:

— Det stickades för fullt och alla hade så roligt! Man kunde också lämna in stickade eller virkade lappar, som sedan ska sys till filtar. Sammanlagt blir det 17 filtar som ska säljas och det är trevligt att kunna få in pengar för en god sak.

Här kan du läsa mer om DenisÄngelprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vackra filtar för en god sak.

Strandkanten — internationellt café


Under torsdagen var det välbesökt på Strandkantens internationella café på Fuxerna församlingshem. Hit hade många sökt sig för gemenskap, samtal och en fikastund. Många av besökarna på Strandkanten kom för att öva på sin svenska och flera satt med SFI-material framför sig. Vid borden satt också personer som kunde svenska för att hjälpa till.

Inger Lindeskog som arbetar som diakon mot vuxenverksamhet på Svenska kyrkan i Lilla Edet, berättar:

— Vi har köpt in SFI-material själva. Det är en hjälp när man vill börja öva på egen hand, innan man kommit in på SFI-kursen. Nyckeln till integration är språket, och här kan vi alla hjälpa till.

Inger Lindeskog berättar vidare att flera av de som kommit för att hjälpa till med svenskan själva har rötter i andra länder. De har många gånger en förståelse för hur situationen är när man kommer till ett nytt land och inte kan språket, och därför vill man hjälpa. Men också flera personer födda i Sverige hade sökt sig till Strandkanten för att samtala och hjälpa till. Inger Lindeskog fortsätter:

— Här brukar det vara välbesökt! Vi är ofta 40-50 personer varje gång.

Kinda Rajab Baha och Jamal Ghazali var två av besökarna på Strandkanten.

Det pratas och skrattas runt borden. I ett angränsande rum bedrivs mer avancerad svenskaundervisning av en privatperson engagerad i Svenska kyrkan i Lilla Edet. Det finns också möjlighet till barnpassning under tiden man samtalar eller är på svenskaundervisning, för att man ska kunna koncentrera sig en stund.

Strandkantens internationella café har öppet för alla torsdagar 11-13 vår och höst i Fuxerna församlingshem.

Länk till Svenska kyrkan i Lilla Edetöppnas i nytt fönster

Inger Lindeskog är en av de personer i Svenska kyrkan i Lilla Edet som är med och anordnar det internationella cafét.

Elever i årskurs 2-3 ställer ut konstprojekt


Alla elever i årskurs 2-3 har under vårterminen arbetat med ett konstprojekt, Skräp- och skrotkonst. Konstnärerna Monica Funck och Kerstin Dahl-Norén har lett arbetet och besökt skolorna under februari och mars.

Eleverna har fått arbeta med tredimensionell form och har skapat figurer i återbrukningsmaterial. Under resans gång har eleverna fått prova på att arbeta med olika typer av hårda och mjuka material, samarbeta och lösa problem tillsammans i en kreativ process. Det gemensamma temat har varit "okända varelser" och man har utgått från visan om okända djur av Beppe Wolgers och Olle Adolphson.

Monica Funck berättar:

— Det har varit så mycket lust och glädje hos barnen när de arbetat med skapandet. En massa engergi!

Monica Funck och en av de okända varelserna som ställs ut på Lilla Edets bibliotek.

Eleverna fick frågor att arbeta kring när de utformade konstverken i form av okända djur, som till exempel vilka kroppsdelar har en okänd varelse? Vad tänker djuret? Om du hade fötts som den okände varelsen, vad skulle du då tänka på? Eleverna fick skriva ner sina tankar kring frågorna som en del av arbetet. Fram till 2 maj ställs både elevernas fantasifulla figurer och det tillhörande kollaget med elevernas tankar och teckningar kring figurerna ut på Lilla Edets bibliotek.

Eleverna fick skriva ner sina tankar kring den okände varelsen.

Go Art på Fuxernaskolan


Under fredagen pågick en mängd aktiviteter för ungdomar på Fuxernaskolan i samband med Kulturveckan. Bland annat var det graffitiworkshop med handledare från Klottrarna.se. Eleverna fick börja med att skissa upp vad de tänkt måla, för att sedan spraymåla graffitin färdigt utomhus. Workshopen var mycket populär med ett drygt 50-tal deltagande.

I tekniksalen pågick det tenngjutning och eleverna fick prova på att göra sina egna smycken. Även här var det välbesökt. Eleverna fick inledningsvis skapa sin gjutform, för att sedan gjuta och slipa smycket.

Det var populärt att testa graffiti.

Elever fick prova på att gjuta egna smycken.

Välbesökt kosläpp i Västerlanda


Det var välbesökt på kosläppet hos Din Gode Bonde på Svenseröd gård i Västerlanda. Uppskattningsvis var det 800 - 1 000 personer som hade kommit för att se de våryra kossorna släppas ut i gröngräset för första gången i år.

Barnen kunde provsitta traktorer och det fanns möjlighet att gå tipspromenad med både barn- och vuxenfrågor. Mat och fika fanns till försäljning och det fanns också kött lokalt från gården till försäljning.  

Glada kor som släpps ut på första sommarbetet.

Många kom för att se kosläppet på Svenseröd gård i Västerlanda.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »