Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2015-07-02

Medborgardialog: Biblioteksflytt

Nu har medborgadialogen kring biblioteksflytten dragit igång! Kultur- och fritidschef Annica Skog och projektledaren Erik Larsson har träffat en SFI-klass på Lärcentrum i Lilla Edet för att prata om deras tankar och idéer om hur det nya biblioteket i Lilla Edet kan se ut och om hur bibliotek fungerar runt om i världen.

Deltagarna i SFI-klassen är nya svenskar med ursprung från hela världen. Bland annat Syrien, Kina,  Thailand, Chile, Eritrea och Irak. De delade med sig av sina tankar om hur det nya biblioteket i Lilla Edet kan se ut utifrån de fyra temana för medborgardialogen: lokalens utformning, bok- och mediabeståndet, programverksamheten och öppettider.

— Det var väldigt kul att få komma hit. Det är verkligen ett glatt, positivt gäng med många bra idéer, säger Erik Larsson, projektledare.

Erfarenheter från hela världen


Många delade också med sig av om hur biblioteken fungerar där de tidigare bott. Sultan Abdulkader, ursprungligen från Eritrea, berättade om den bredd av olika språk som man ofta hittar i litteraturen på biblioteken i Eritrea - bland annat tigrinska, engelska, arabiska, italienska och franska.

Ghalia Mostafa, som tidigare arbetat som lärare i Syrien, berättade och delade med sig av sina erfarenheter och kloka tankar om biblioteksverksamheten i Syrien.

Sultan Abdulkader och Ghalia Mostafa

— Det har varit väldigt spännande och lärorikt att få höra om hur bibliotek är utformade och fungerar i andra delar av världen. Det ger nya perspektiv och planterar nya idéer om hur ett bibliotek kan utformas, menar Annica Skog, kultur- och fritidschef.

Lämna dina idéer och tankar!


I samband med utformningen vår framtida kulturarena hoppas vi få en dialog med kommunens invånare. Två önskeväggar kommer finnas där du kan lämna dina idéer, tankar och synpunkter: en fysisk i Medborgarservice i kommunhuset och en digital här på webbplatsen.

Frågorna utgår från de fyra temana: lokalens utformning, bok- och mediabeståndet, programverksamheten och öppettider. Läs mer om biblioteksflytten och lämna gärna dina tankar, idéer och synpunkter på vår önskevägg.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »