Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-01
Senast uppdaterad: 2015-10-01

Medborgardialogen för biblioteksflytten sammanställd

Annica Skog, kultur- och fritidschef och Erik Larsson, projektledare.

Nu är medborgardialogen kring utformningen av den nya kulturarenan klar. Arbetet har pågått under hela sommaren och fram till 1 september. Dialog har förts med de prioriterade målgrupperna som bibliotekslagen utgår från. Parallellt med detta har alla invånare i kommunen haft möjlighet att lämna sina åsikter - antingen via digital önskevägg på kommunens webbplats eller via fysisk önskevägg i Medborgarservice i kommunhuset.   

I juni togs beslutet i Kultur- och fritidsnämnden att flytta biblioteket till nya lokaler och skapa en modern kulturarena. I och med beslutet satte ett stort arbete i gång med att föra medborgardialog kring den nya kulturarenan. Fokus i dialogen var att möta de prioriterade målgrupperna som bibliotekslagen utgår från. Dessa är barn och ungdomar, nya svenskar, minoritetsspråk och funktionshindrade. Dialogen med grupperna har skett på olika sätt, bland annat genom samtal med föreningar, Facebook-chattar och möte med SFI-klass.

— Dialogen har genomgående varit uppskattad, bland annat när vi träffade föräldrar och barn i Familjecentralen Ekens öppna förskola, berättar Erik Larsson, projektledare i Lilla Edets kommun.

Dessutom har alla invånare i Lilla Edets kommun kunnat lämna sina åsikter på kommunens webbplats genom en digital önskevägg och en fysisk önskevägg placerad i Medborgarservice, kommunhuset.

— För oss är det ett måste att få invånarnas syn på hur de vill att kulturarenan ska utformas. Kulturarenan skapas för invånarna, säger Annica Skog, kultur- och fritidschef. 

Sättet att föra dialogen har även uppmärksammats av grannkommuner som varit nyfikna på arbetet.

Kartläggning av önskemål


Det har varit många önskemål från de olika målgrupperna som nu ska samlas ihop och utmynna i den nya kulturarenan. Alltifrån att kunna sitta i lugn och ro, eluttag för laddning av telefoner, få hjälp med fjärrlån av böcker, till möjligheten att värma barnmat.

— En bekväm fåtölj, trådlöst internet, eluttag och en kopp kaffe på bordet bredvid. Det kan sammanfatta delar av de önskemål vi fått gällande den nya kulturarenan, säger Erik Larsson.

Medborgardialogen har även varit ett nytt forum för att diskutera biblioteks verksamhet, bestånd och öppettider. Många av de önskemål om vad som ska finnas på biblioteket finns dock redan.

— Det har varit en aha-upplevelse att vi inte nått fram med vad biblioteket redan erbjuder, samtidigt har det gett tankar kring hur vi ska nå ut framöver, säger Annica Skog. 

Hon berättar vidare att det är väldigt olika vad som önskas gällande framförallt öppettider. Ett sätt att bemöta dessa är att det nu ses över vilken möjlighet det finns med ett meröppet bibliotek. Ett meröppet bibliotek innebär att du som besökare kan vistas på biblioteket utanför de bemannade öppettiderna.

— Vår förhoppning med den nya kulturarenan är att den blir välanvänd och en naturlig mötesplats för alla, avslutar Annica Skog.

 
Läs mer om medborgardialogen med unga

Läs mer om medborgardialogen med SFI-klass på lärcentrum i Lilla Edet

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »