Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-01-24
Senast uppdaterad: 2019-01-29

Medborgarlöftet 2019 klart

Sten-Anders Jakobsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef och Julia Färjhage, kommunalråd (C).

Under senhösten genomförde polisen tillsammans med Lilla Edets kommun en medborgardialog med syfte att gemensamt ta fram ett medborgarlöfte för 2019. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med kommunen ska göra för att öka säkerheten, tryggheten och minska brottsligheten i Lilla Edets kommun. Nu är medborgarlöftet för 2019 klart.

Medborgardialogen genomfördes både som webbenkät, pappersenkät och genom att polis och representanter från kommunen var ute och talade med kommuninvånarna i centrala Lilla Edet och Lödöse.

Belysning och fri sikt längs gång- och cykelvägar

Medborgardialogen visade att många känner sig trygga i kommunen. Från de som ibland upplevde sig otrygga framfördes framförallt önskemål om förbättrad utomhusbelysning i kombination med att skymmande träd och buskar röjs bort vid gång- och cykelvägar.

Detta är synpunkter som känns igen också sedan tidigare. Medborgardialogen inför 2018 års medborgarlöfte visade på samma oro. Under 2018 har kommunen därför arbetat intensivt med att förbättra tryggheten i det offentliga rummet genom ökad belysning och röjning av buskage. Under det gångna året har kommunen utrustat fem gång- och cykelvägar runt om i kommunen med belysning och sly röjdes längs flera gångstråk.

Arbetet fortsätter

Det finns mer kvar att göra och därför kvarstår inriktningen att arbeta med att förbättra tryggheten i det offentliga rummet även under 2019.

— Kommunen fortsätter arbetet med trivsel- och trygghetsskapande åtgärder under 2019 genom att identifiera platser med behov av belysning. Arbetet med att röja sly och buskar fortsätter i början av året och först ut är några gång- och cykelbanor i Lilla Edet och Göta, säger Mikael Thomassen, biträdande teknisk chef.

Polisen arbetar vidare med synlighet och trafikkontroller

Från polisens sida har man under 2018 arbetat aktivt med att öka synligheten i kommunen. Det är också en synpunkt som framfördes i medborgardialogen inför medborgarlöftet 2019 och något som medborgarna uppger att de uppskattar och önskar mer av. Det mobila poliskontoret har varit på plats i Lilla Edet varje torsdag hela 2018. Vid några tillfällen har kontoret också varit uppställt i Lödöse. Ett träningssök med polisens tjänstehundar har gjorts på Fuxernaskolan som ett led i utbildningen av hundar och hundförare. Även ordnings- och trafikpolis har varit synliga i kommunen under sin vanliga tjänsteutövning. Arbetet med att öka polisens närvaro och synlighet fortsätter under 2019.

I medborgardialogen framkom även att trafiksituationen är en fråga som berör många invånare. Även detta är en fråga som funnits med i svaren inför både 2018 och 2019 års medborgarlöften. I dialogen framkom att medborgarna önskar fler trafikkontroller, främst för att få ner höga hastigheter. Under 2018 genomförde polisen ett drygt 30-tal trafikkontroller på olika platser i kommunen. Trafikkontroller är också något polisen kommer att prioritera löpande under 2019.

— Jag är väldigt glad över att ha ytterligare ett medborgarlöfte på plats. Att våra invånare känner sig trygga i kommunen är oerhört viktigt för mig. Nu fortsätter vi vårt konstruktiva arbete tillsammans med polisen och fokuserar både på att polisen ska fortsätta öka sin närvaro här och på att förbättra tryggheten i det offentliga rummet, säger Julia Färjhage, kommunalråd (C).

Sten-Anders Jakobsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef:

— Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med kommunen kring de trygghetsskapande åtgärderna.

Ungdomscoacher till hands för ungdomar

Medborgardialogen visade också att det finns önskemål om att kommunen ska arbeta mer inriktat mot ungdomar. Under hösten 2018 anställdes fyra ungdomscoacher som ska öka tryggheten i skolan. Tanken är att ungdomsteamet under 2019 ska finnas till hands för ungdomar även under kvällar.

— Särskilt glad är jag att vi nu lägger resurser på att aktivera våra unga. Min förhoppning är att vi med trygga och aktiva unga på sikt förbättrar våra skolresultat, avslutar kommunalråd Julia Färjhage.

Läs mer om medborgarlöftet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »