Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-01-12
Senast uppdaterad: 2018-01-12

Medborgarlöftet för 2018 klart

Det är främst dålig belysning och trafiksituationen som anges som orsaker till den upplevda otryggheten i Lilla Edets kommun, visar medborgardialogen som genomfördes i slutet av förra året. Polisen och kommunen samverkar för att öka säkerheten och tryggheten och för att minska brottsligheten genom Medborgarlöftet 2018.

I slutet av förra året kunde kommuninvånarna tycka till om hur de upplevde säkerheten och tryggheten i kommunen via en webbenkät. I enkäten framkom att en stor orsak till den upplevda otryggheten utomhus är dålig belysning i kombination med träd och buskar som växer över gång- och cykelbanor. Trafiksituationen är också en fråga som berör många kommuninvånare, visade svaren. Främst gäller det vårdslös körning och fordon framförda i höga hastigheter.— Att känna sig trygg i vår kommun är en viktig fråga för alla som bor i kommunen. I och med Medborgarlöftet skapar vi förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kommunen, säger kommunalråd Carlos Rebelo Da Silva (S).

Konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och säkerheten

Medborgarlöftet 2018 innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med kommunen ska genomföra för att nå det gemensamma målet – ökad säkerhet och trygghet och minskad brottslighet.— Det ska bli intressant att se hur de utpekade aktiviteterna i Medborgarlöftet som vi riktar in oss på kommer att påverka lokalsamhället, säger Jack Lennartsson, kommunpolis för Lilla Edet.
Bland annat ska kommunen genomföra trygghetsronder och polisen ska verka för förbättrad trafiksäkerhet genom att upprätta trafikkontroller på olika platser och tidpunkter utifrån den problembild som enkätsvaren visat. Polisen kommer även att fokusera på brott kopplade till missbruk och arbetet mot droger kommer att vara ett prioriterat område för poliser i yttre tjänst.
— Att våra invånare känner sig trygga i vår kommun är oerhört viktigt och det är bra att polisen och kommunen tar gemensamma steg för att förbättra tryggheten. Nu ser jag fram emot både att detta löfte infrias och att fler steg tas för att förbättra tryggheten i kommunen, säger oppositionsråd Julia Färjhage (C).
Läs mer om Medborgarlöftet 2018.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »