Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-06
Senast uppdaterad: 2013-12-06

Meddelande till alla föreningar

Det är hög tid för föreningar att lämna in registreringshandlingar och ansökningar om verksamhetsbidrag till kommunen. Föreningar har även möjlighet att vara med i det sportlovsprogram som kommunen sammanställer.
                     

Anmälan om registrering


Enligt bidragsbestämmelserna ska en förening vara registrerad hos Kultur- och fritid senast den 31 mars eller för föreningar med bokslut under sommaren senast den 30 september.

Om din förening inte har lämnat in registreringshandlingar för 2012 eller för tidigare år bör ni genast lämna in verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt medlemsmatrikel. Tänk på att vi vill ha ha antal medlemmar i åldrarna 6-20 år uppdelat på pojkar och flickor.

Om föreningen inte lämnar in sina handlingar riskerar den att avregistreras och får då varken bidrag eller stöd för anläggningar med mera.

Ansökan om registrering, blankettPDF
 

Ansökan om verksamhetsbidrag


Det är dags att ansöka om verksamhetsbidrag för höstens aktiviteter unde perioden 1 juli - 31 december 2013. Sista ansökningsdagen är den 15 februari.

Ansökan om verksamhetsbidrag, blankettPDF
 

Sportlov vecka 7


Ni som har tänkt anordna aktiviteter under sportlovsveckan och vill vara med i sportlovsprogrammet som kommunen sammanställer - meddela det så fort som möjligt, men senast den 12 januari.

Kontakt och frågor


Eva Sorvari
Telefon: 0520-65 95 90
E-post: eva.sorvari@lillaedet.se
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »