Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-01-26
Senast uppdaterad: 2016-01-26

Meddelande till föreningar

Nu är det dags för föreningar att göra anmälan om registrering och ansöka om verksamhetsbidrag.
 

Anmälan om registrering


Enligt gällande bidragsbestämmelser ska föreningen vara registrerad på Kultur- och fritid senast 31 mars. (För föreningar med bokslut under sommaren är datumet senast 30 september.)

De föreningar som ännu inte har lämnat in sina registreringshandlingar ombeds inkomma med verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt medlemsmatrikel till Kultur- och fritidsförvaltningen. Tänk på att alla handlingar som lämnas in måste vara signerade.

Om handlingarna inte kommer in kan vi inte hantera bidragsansökan.

Ansökan om verksamhetsbidrag


Sista ansökningsdag är 15 februari 2016.
 
Läs föreningsmeddelandet i sin helhet.PDF
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »