Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2014-04-01

Mer fokus på fiber till landsbygden

Lilla Edets kommun satsar sen december 2013 på fiberutbyggnad till alla kommuninvånare i Lilla Edets kommun. Tillsammans med Ale kommun har  vi anställt en bredbandssamordnare som ska driva på arbetet med fiberutbyggnad. Projektet finansieras med medel från Leader Göta älv.

- För att alla ska kunna få fiber behövs ett stort lokalt engagemang och man måste vara många för att tillsammans kunna skaffa fiber, säger bredbandssamordnare Per Persson. Som på många andra ställen i vårt land behöver det startas fiberföreningar där invånare går samman och bygger sitt eget fibernät, nu har regeringen anslagit nya pengar som stöd till fiberföreningarnas på landsbygden. Totalt satsas det 3 miljarder i det kommande landsbygdsprogrammet (2014-2020).

Läs mer i Regeringens pressmeddelande från 2014-03-27
Fokus på fiber till byn — Byalagen vinnare i regeringens nya satsninglänk till annan webbplats
 
Läs om fiberns fördelar på lillaedet.se/fiber, där kan du också anmäla ditt intresse för fiber till hemmet.

Kontakt:
Per Persson, 0303-33 00 90, per.persson@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »