Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-09-17
Senast uppdaterad: 2013-09-17

Metodutvecklare för skolan

I kommunen har det anställs två metodutvecklare för skolan.

Deras roll är att i samråd med rektorerna arbeta med skolutveckling samt att handleda pedagoger. De ingår i det nya centrala elevhälsoteamets arbete där ett mål är att få en likvärdig skola i hela kommunen.  Båda är specialpedagoger och har lång erfarenhet av skolans värld.

Syftet med deras jobb är att öka måluppfyllelsen; att eleverna ska nå kunskapskraven. Det kan innebära att de är med i undervisningen och därefter handleder läraren utifrån observationer men även att ha diskussioner med rektorerna om olika organisationsfrågor. En sådan fråga kan till exempel handla om att se över hur elevhälsan jobbar med elever i behov av särskilt stöd.     

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »