Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-08-22
Senast uppdaterad: 2018-08-22

Miljöministern på besök – nu går startskottet för gemensamt arbete för minskad skredrisk

Planerings- och exploateringschef Karin Holmström, miljöminister Karolina Skog och kommunalråd Carlos Rebelo da Silva.

Igår, tisdag 21 augusti, arrangerade Statens geotekniska institut (SGI) en inspektionsresa på Göta älv som utgick från slussen i Lilla Edet. Resan utgjorde startskottet för Delegationen Göta älvs arbete med att förhindra skred. Från Lilla Edets kommun deltog Carlos Rebelo da Silva, kommunalråd, och Karin Holmström, planerings- och exploateringschef.

På turen med M/S Elfkungen deltog representanter från de olika aktörer som tillsammans utgör den nybildade Delegation Göta älv, som ska arbeta för minskad risk för ras och skred, samt miljöminister Karolina Skog.

Båtturen passerade bland annat platsen för Götaskredet som ägde rum 1957 och deltagarna gavs en historisk återblick om händelsen. Under inspektionsresan höll också SGI föredrag om hur skredrisker uppkommer och varför, hur klimatet påverkar markens stabilitet samt om Göta älv-utredningen som gjorts och den speciella kvickleran som finns i området.

– Längs älven finns ett stort antal områden med hög skredrisk, inte minst här i Lilla Edets kommun. Därför är det arbete som nu drar igång oerhört viktigt. Jag är mycket positiv till att Delegation Göta Älv, där Lilla Edets kommun är en av aktörerna, skapats och har höga förväntningar på arbetets resultat, säger Carlos Rebelo da Silva, kommunalråd i Lilla Edets kommun.

Delfinansierar utredningar och åtgärder

– Här i Lilla Edets kommun har mycket redan gjorts kring skredproblematiken, men nu tar vi arbetet till en ny nivå genom delegationens gemensamma grepp, säger Karin Holmström, planerings- och exploateringschef i Lilla Edets kommun.

Delegation Göta älv, som inrättats av SGI på uppdrag av regeringen, kommer att finansiera konkreta geotekniska åtgärder längs älven med upp till 70 procent av den totala kostnaden. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning och under 2019 finns drygt 90 miljoner. Dessa bidrag har kommunerna utmed älven möjlighet att ansöka om.

– Viktigast nu är att dessa pengar används på bästa sätt och att vi kommer till skott med de åtgärder som behövs. Jag känner mig mycket optimistisk till vad samarbetet inom delegationen kan ge. Nu är det dags att börja jobba, säger miljöminister Karolina Skog.

Delegation Göta Älv

Delegationen består av representanter för Lilla Edets, Ale och Kungälvs, Trollhättans och Vänersborgs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI).

Delegationen ska utgöra en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Delegationens uppgift är att tillföra kunskap om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag.

Läs mer om Delegation Göta Älvlänk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser.

Läs mer om SGIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »