Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-04-18
Senast uppdaterad: 2013-04-29

Miljöpriset 2013 till Hjärdhems Gård

Näckros
Årets miljöpris tilldelas Hjärdhems Gård och Linn Sörensen—Ivarssons för arbetet med att aktivt upprätthålla en genbank för inhemska och utrotningshotade lantraser. Gården utgör ett hem för fler av de svenska utrotningshotade raserna så som jämtget, klövsjöfår, gottlandskanin, mellerudskanin, skånsk blommehöna och linderödssvin.

Priset, som instiftades 2012, delas ut årligen till den eller dem som gjort en betydelsefull insats för miljön och pristagare utses av Miljö- och byggnämnden.

Nämndens motivering lyder:


Nämnden anser att Hjärdems Gård och Linn Sörensen—Ivarssons arbete visar prov på ung handlingskraft. Linns hedervärda arbete med att föda upp svenska utrotningshotade raser bidrar till en hållbar utveckling, gynnar den biologiska mångfalden samt ett rikt växt- och djurliv. Ett arbete som kan komma att ha en betydande roll i framtiden.

Priset kommer att delas ut i samband med firandet av Miljödagen den 6 juni.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »