Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-19
Senast uppdaterad: 2021-01-19

Missad snöröjning på vissa gator i kommunen

Nu kom vintern till slut och med den snön och kylan. Kommunen fick i förra veckan in ett flertal ärenden om missad snöröjning på vägar och gator i kommunen.

Detta stämmer och varför det har blivit så har nu fått sin förklaring. Till i år har kommunen bytt entreprenör samt att vi har bytt till ett nytt gps-system med färdiga snökartor som föraren av vinterväghållningsfordonet ser i sin maskin när de snöröjer eller kör isgrus. All information har inte kommit med på entreprenörernas kartor, vilket har medfört att entreprenören inte har haft kunskap om att vinterväghålla vissa gångbanor, vägar eller parkeringsytor.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och entreprenörerna har nu fått nya uppdaterade kartor. Vi har kontinuerlig kontakt med våra entreprenörer som snöröjer i vår kommun.

Vissa vägar samt gång- och cykelbanor som ligger i vår kommun ingår inte i kommunens skötsel utan de tillhör Trafikverket och sköts av dem.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »