Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-29
Senast uppdaterad: 2020-04-29

Missa inte att svara på enkäten Hälsa på lika villkor om du fått den!

Är du en av 500 invånare i Lilla Edets kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Missa inte att svara - dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Dina svar är viktiga!

Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människor mår och lever. Vi vill ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor. Och vi behöver din hjälp - sista svarsdag är 5 maj.

– Syftet är att ta reda på om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika kommuner och regioner i landet. Svaren hjälper oss att prioritera och planera regionens och vårt arbete, säger Fanny Wester, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »