Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-21
Senast uppdaterad: 2021-04-21

Missa inte att svara på folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor om du fått den!

Är du en av de personer som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Missa inte att svara - dina svar är viktiga för att kommunen tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till runt 24 000 slumpvis utvalda personer i Västra Götaland. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultaten från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testats positivt för covid-19, undvikit att söka vård under pandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Dina svar är viktiga!

Om du har fått enkäten, missa inte att svara på den! Dina svar är viktiga och kan inte ersättas av någon annans.

— Resultaten av enkäten är viktiga, vi ser hur befolkningen mår nu och över tid. Det går också att se skillnader i hälsa och livsvillkor mellan regioner och kommuner. Resultaten behövs för att prioritera rätt och samverka kring insatser i kommun och region. Vi vill ha en hög svarsfrekvens och varje svar är viktigt, säger Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.

Om undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 regelbundet ut till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till mitten av maj. Resultaten presenteras under hösten 2021.


Är du nyfiken på resultaten från tidigare år? All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats. Länk till annan webbplats. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »