Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-06-01
Senast uppdaterad: 2020-06-01

Mottagare av kulturutmärkelser 2020 utsedda

Grattis till Marie Jonasson Schmidt som får Lilla Edets kommuns kulturpris och Monica Skoglund som får utmärkelsen Årets förebild.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturstipendium, ett kulturpris, pris till Årets förebild och ett ungdomspris för att uppmärksamma stipendiaten och pristagarnas insatser inom sina områden. I år går kulturpriset till Marie Jonasson Schmidt och utmärkelsen Årets förebild till Monica Skoglund.

Kulturpristagare Marie Jonasson Schmidt

Marie Jonasson Schmidt arbetar som museipedagog på Lödöse museum. Hon arbetar bland annat med att göra museet tillgängligt för personer med olika typer av neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

— För en person med den typen av funktionsnedsättningar blir ett vanligt museibesök både svårt och utmanande, eftersom det är mycket sinnesintryck och folk i rörelse runtom. Då kan det bli så att museibesöket med klassen blir en jättenegativ upplevelse för några av eleverna. Så vill vi ju inte ha det! Alla ska känna sig välkomna till Lödöse museum och alla ska kunna ta del av den fantastiska historien vi berättar här!

Marie har utformat ett förberedelsehäfte med foton på miljöer i och utanför museet samt på personalen de ska träffa, allt för att skapa trygghet inför besöket. Hon har också arbetat fram bildscheman som tydliggör vad som ska hända under besöket.

— Sådana enkla saker kan ge vissa barn förutsättningar att kunna gå på museum. När vi pratade med skolor och familjer så förstod vi att många barn med neuropsykiatriska funktionshinder stannar hemma när det är utflykt i skolan och hela familjer kanske inte kan åka tillsammans för att ett av syskonen inte klarar av för mycket intryck och får det som kallas ”intryckskaos”.

På Lödöse museum finns också ett sensoriskt rum där man kan uppleva museibesöket mer avskalat från intryck. Bland annat kan man få uppleva Lödöses fantastiska historia runt en ”magisk eld” och genom interaktiv dramalek med sånger, rytmer och rörelser.

 

Läs mer om tillgänglighet på Lödöse museum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndens motivering att tilldela Marie Jonasson Schmidt kulturstipendiet:

För hennes genuina och oförtröttliga engagemang för att tillgängliggöra Lödöses

medeltidshistoria för några av samhällets mest utsatta grupper; personer med

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hon tar också hjälp av medeltidshistorian för att bygga broar mellan svenskar och nysvenskar.

Årets Förebild Monica Skoglund

Monica Skoglund är volontär och anordnar sedan många år tillbaka Kafferepet, Musikcafé, fester, baktävlingar i samband med höstmarknaden, samt Lunchbio som är nytt för i år. Många av aktiviteterna är knutna till träffpunkterna för äldre, men genomförs av volontärer.

Aktiviteterna är mycket uppskattade av de äldre och muntrar upp tillvaron. Monica berättar att många äldre är ensamma och behöver trevliga saker att se fram emot.

— Att vara volontär är något som fler borde bli. Det ger så mycket tillbaka! Att få se dessa äldre skina upp och få dem att känna sig som en i gänget är vår betalning. Och utan mitt härliga gäng som också är volontärer, så hade inte allt detta kunnat genomföras. De är guld värda! Om vi bara vill, är vi starka tillsammans!

 

Läs mer om frivilligt arbete och anmäl ditt intresse att bli volontär.

Nämndens motivering att tilldela Monica Skoglund Årets förebild:

Monicas glöd och engagemang för de äldre på boende i kommunen sätter lite guldkant

på deras tillvaro, detta genom olika arrangemang som bryter vardagens stilla lunk.

Prisutdelning till hösten

Förhoppningen är att höstmarknaden i Lilla Edet ska kunna genomföras och att prisutdelningen sker då.

 

— Med årets priser sätter vi ett särskilt fokus på verksamhet som bedrivs för både äldre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det känns glädjande att ge eldsjälarna Marie Jonasson Schmidt och Monica Skoglund årets priser, säger Carina Andersson, kultur-och fritidsnämndens ordförande (C).

Kulturstipendiet och ungdomspriset utgår

Utdelningen av kulturstipendiet och ungdomspriset utgår i år, då det saknades nominerade kandidater som uppfyllde kriterierna för utmärkelserna.

Läs mer om utmärkelserna.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »