Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-11-21
Senast uppdaterad: 2016-11-21

Musikskolan i Lilla Edet får bidrag för att utöka verksamheten

Musikskolan i Lilla Edet får en halv miljon kronor i statsbidrag från Kulturrådet och kan därmed utveckla sin verksamhet. Det är ännu inte helt bestämt vad pengarna ska gå till, men det kan bland annat innebära både ett ökat samarbete med skolan och ett utökat kursutbud.
 
Sammanlagt fördelar Kulturrådet 97 miljoner kronor till 178 kommuner för musik- och kulturskoleverksamhet. Bidraget syftar till att göra verksamheten mera jämlik, bidra till låga elevavgifter och förbättra möjligheterna för nya elevgrupper att delta.
 

Samarbete med skolan


Musikskolan i Lilla Edet vill utveckla kulturskapande under skoltid, något man också tryckt på i ansökan till Kulturrådet. Genom att kunna erbjuda avgiftsfria aktiviteter i skolan skulle man kunna nå alla elever i utvalda årskurser. En tanke är att arbeta med dansprojekt för vissa årskurser.
 
— Både skolan och Musikskolan har velat hitta nya former för samarbete. Nu kan vi möta nya målgrupper och göra Musikskolans verksamhet bredare. Det tycker vi förstås är väldigt roligt, berättar Ingmarie Romell, musikledare på Musikskolan.
 
Genom att samarbeta med skolan kan man samtidigt inspirera skolans pedagoger och öka medvetenheten om vikten av konstnärligt skapande. Detta hjälper i sin tur till att uppfylla skolans läroplans mål och intentioner.
 

Tankar på utökat kursutbud och workshops på helger


Tanken är att nu också kunna prova nya former och konstarter i syfte att öka tillgängligheten. Musikskolan skulle till exempel gärna vilja arbeta med kulturskapande på fritiden och har tankar på att kunna erbjuda workshops på helger som ett komplement till den ordinarie musikundervisningen.
 
Samtidigt finns det även planer på att utöka antalet elevplatser i Musikskolan med kurser i bland annat dans.
 
— Vi har fått reda på att vi får bidrag från Kulturrådet alldeles nyligen, berättar Ingmarie Romell vidare. Vi får se hur vi går tillväga och vad som kan bli verklighet. Men helt klart ger det oss möjlighet att utveckla Musikskolans verksamhet.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »