Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-03-11
Senast uppdaterad: 2016-03-11

Namnförslag på planerade vägar i Lödöse

Under december 2015 fram till 31 januari 2016 fanns möjlighet att lämna namnförslag till planerade vägar i anslutning till Ekebergsområdet, strax söder om Lödöse. Under sommaren 2016 går detaljplanen för Norra Gossagården till samråd och därefter bestäms sträckningarna på vägarna. När respektive detaljplan är antagen tas beslut om vägnamnen i kommunstyrelsen.
 
— Det är flera olika namnförslag som kommit in. Bland annat har vi fått in en fin redovisning på vilka gårdar som funnits i området och vilka som bott där. Ett annat förslag på vägnamn var de drottningar som huserade i Lödöse för längesen, berättar Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef i Lilla Edets kommun.
 
Båda dessa förslag kommer att användas vid namnsättning av vägar på hela Gossagården, och inte bara den norra delen. Detaljplanen för Norra Gossagården går till samråd under sommaren 2016 och efter det bestäms sträckningarna på vägarna i området. Vägnamnen beslutas om i kommunstyrelsen efter det att respektive detaljplan är antagen. När det sker är i dagsläget inte bestämt.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »