Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-14
Senast uppdaterad: 2017-03-16

Nära samarbete ger resultat i projektet KAKADUA

Martin Linnér och Elin Rapp (längst fram i bild) deltar i projektet KAKADUA. Teres Linchausen, ungdomsvägledare, och Bertil Nylén, projektledare, (längst bak i bild) arbetar i KAKADUA.

Förra våren startades det kommunövergripande samarbetet KAKADUA upp. Projektet vänder sig till de som är mellan 16-24 och som idag inte arbetar, studerar eller på annat sätt är sysselsatta. I projektet jobbar Bertil Nylén, projektledare, och Teres Linchausen, ungdomsvägledare, med att stötta och hjälpa det trettiotal ungdomar som idag deltar i KAKADUA. Två av de ungdomar som deltar i KAKADUA är Elin Rapp och Martin Linnér.

Idag deltar 30 ungdomar i projektet, varav 26 har någon form av sysselsättning genom insatser från KAKADUA. Det första kontakten som ungdomarna får med projektet är med Bertil Nylén och Teres Linchausen.

— Idag skickar vi ut vykort till de ungdomar som vi inte vet om de har någon form av sysselsättning eller inte. Där uppmanar vi även dem att kontakta oss om de vill ha hjälp eller för att informera oss om att de har en sysselsättning. Det är helt frivilligt att delta i KAKADUA, berättar Bertil Nylén.

Teres Linchausen berättar vidare:

— Vi som arbetar i projektet försöker ha en helhetssyn på personen vi möter. Det är viktigt att inte bara prata kring sysselsättning och vad du vill i framtiden utan även ta tag i delarna före steget till sysselsättning.

Det är ett individnära arbete berättar Bertil Nylén och Teres Linchausen och inte minst märks det i den öppna dialog som är mellan dem och ungdomarna de möter. De möts på samma nivå för att hjälpa vidare på bästa sätt, vilket kan vara olika beroende på personen de möter. Det är även något som bekräftas av Elin Rapp och Martin Linnér som är två av ungdomarna som deltar i projektet.

— Det viktigaste för mig har varit att Bertil och Teres verkligen funnits där för mig hela tiden. Idag har jag praktik på ÅVC i Göta vilket de hjälpt mig att få, berättar Martin Linnér.

Bertil Nylén berättar vidare:

— Martin har verkligen kämpat med att få denna praktik och han har en enorm styrka för att komma vidare i livet. Från att ha varit sysslolös till att nu ha praktik två-tre dagar i veckan är ett fantastiskt första steg framåt.

Elin Rapp är nu timvikarie på förskolan och har under hösten läst på Komvux för att få godkända betyg i svenska 2. Nu har hon sökt sig vidare till en yrkeshögskola.

— De har pushat mig för att få igång motivationen. Teres följde med mig första dagen på Komvux för att jag skulle kunna fokusera på att bara vara där. Det är värt mycket att veta att de finns där.

Teres Linchausen flikar in:

— Jag är jättestolt över Elin som fixade godkända betyg på Komvux. Vi får inte glömma bort att berömma när det går bra för ungdomar och ge positiv respons. Det är verkligen viktigt!

KAKADUA:s mötesplats är det gamla stationshuset vid Fuxernaskolan.

Mötesplats på stationshuset


På det gamla stationshuset vid Fuxernaskolan har det skapats en mötesplats för deltagarna i projektet KAKADUA. Här sker de flesta av mötena med ungdomarna. Det är blanda annat möten med myndigheter och uppföljningssamtal med Bertil och Teres som sker där. Det är något som Elin och Martin har uppskattat:

— Det har varit en trygg punkt för mig under den här tiden och även gett en personlig kontakt med de som deltar i projektet. Här finns hjälp och allt som behövs i ett, berättar Elin Rapp.

Martin Linnér håller med och fortsätter:

— Jag har fått hjälp även vid möten med till exempel kommunen av Bertil och Teres. Det har varit en stor hjälp att ha det stödet. Bertil och Teres har sett möjligheterna framåt och dömer inte från tidigare erfarenheter.

Samarbete mellan verksamheter  


I KAKADUA är det viktigt att samarbeta mellan verksamheterna, båda inom kommunen och med andra myndigheter. Bland annat har det funnits möjlighet för de ungdomar som deltar i KAKADUA att få praktik inom samhällsbyggnads verksamhet samt inom förskolor och skolor. Det finns även ett nära samarbete med Elfhems gymnasium gällande ungdomarna i projektet.

— Vi har fått mycket hjälp från andra verksamheter att hitta sysselsättning till ungdomarna, berättar Bertil Nylén.

Han fortsätter:

— Hos ungdomarna i projektet finns det även en inre drivkraft. De har bestämt sig för att komma igång och det är vårt jobb att fånga upp deras motivation och hjälpa dem vidare.
 

Om projektet KAKADUA


KAKADUA är ett kommunövergripande samarbete som består av två formella projekt, KAA och DUA. KAA betyder Det kommunala aktivitetsansvaret och DUA står för Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Genom KAKADUA ska en övergripande strategisk samverkan skapas kring målgruppen ungdomar 16-24 år som inte arbetar, studerar eller har annan sysselsättning. Samverkan sker mellan Lilla Edets kommun och Arbetsförmedlingen Ale. Samarbetet inom ramen för KAKADUA är en direkt fortsättning på Förstudie LEDET, Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt.

KAKADUA delfinansieras av ESFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Europeiska socialfonden, och ingår i Plug In 2.0länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information


Är du mellan 16-24 år och idag inte arbetar, studerar eller på annat sätt är sysselsatt? Ta kontakt med oss »
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »