Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-22
Senast uppdaterad: 2021-09-22

Nästa vecka är Krisberedskapsveckan - möt Frivilliga Resursgruppen

Den 27 september - 3 oktober arrangeras nationella Krisberedskapsveckan åter i Sverige. Veckan initieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har det övergripande ansvaret för landets beredskap för samhällskriser. Under veckan kan du besöka Frivilliga Resursgruppen eller gå en tipspromenad med chans att vinna en krislåda i pris!

Hur förberedd är du?

Sverige är ett tryggt land och vi är många som är mer eller mindre oförberedda på en större kris. Men det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vi har alla Coronapandemin i färskt minne, men vet du vad du ska göra om vatten, el eller till exempel mobilnät slås ut i flera dagar?


Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning, både i fred och vid krig.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, besöker Lilla Edet

Frivilliga Resursgruppen, FRG, finns till hands för vår kommun när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid kriser. FRG samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

Du träffar FRG utanför Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet:

Måndag 27 september kl. 11-17
Tisdag 28 september kl. 11-16

Välkommen att lära dig mer om hemberedskap, krisberedskap och om Frivilliga Resursgruppens verksamhet!

Tipspromenad med chans att vinna krislåda

Att ha en krislåda hemma är ett bra sätt att vara förberedd på att klara några dygn utan el, vatten och mat. Under veckan är du välkommen att komma in till Medborgarservice i kommunhuset eller till biblioteket i Lilla Edet där du kan kika på hur innehållet i en krislåda kan se ut. Du hittar också böcker med information och tips inom hemberedskap i anslutning till utställningen.

Du kan också gå en tipspromenad med chans att vinna krislådan med hela sitt innehåll i pris! Det finns även tipspromenad för barn med barnvinster. Tipspromenaden finns också på biblioteket i Lödöse.


Läs mer om krisberedskapsveckan. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »