Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-02-19
Senast uppdaterad: 2013-02-19

Nu är det ljus i gångtunneln vid Sätergården

Gångtunneln vid Sätergården
Efter minst 10 år utan belysning är det nu ljust i tunneln igen och förhoppningen är att det ska kännas både trevligare och mer säkert att vara ute och gå under dygnets mörka timmar.

Arbetet har genomförts av energi- och klimatrådgivningen i samarbete med Trafikverket och Vattenfall genom I-Solutions. Energi- och klimatrådgivningen vill med belysningen i tunneln visa hur man kan ljussätta olika miljöer med energieffektiv belysning, på ett annorlunda och snyggt sätt, samtidigt som tryggheten och säkerheten ökar. 

Folkhälsorådet har dessutom genomfört trygghetsvandringar under vintern, där det framkommit att de boende känner sig otrygga bland annat vid just denna tunnel.

Framtidsplaner


Ljussättningen av gångtunneln är förhoppningsvis en start på ett större arbete där det är tänkt att ljussätta resterande mörklagda gångtunnlar i kommunen. Men först ska ljussättningen av denna gångtunneln utvärderas.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »