Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-06
Senast uppdaterad: 2021-04-15

Nu drar vårstädning av vägar igång

(Tidplanen är uppdaterad 15 april.)

Tisdag 6 april påbörjas arbetet med att sopa kommunens gator samt gång- och cykelbanor rena från grus.

Tidsplan för vårstädningen:


Centralorten Lilla Edet - vecka 14-16

Göta - vecka 16

Lödöse - vecka 14-16

Nygård - vecka 17

Ström och Berg Östra - vecka 16

Hjärtum och Utby - vecka 16-17


– Tidplanen är dock preliminär. Olika faktorer kan bidra till att arbetet går fortare eller tar längre tid än enligt plan. Kommer det exempelvis snö eller blir frost går det inte att sopa, vilket kan försena tidsplanen, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.

Vem ansvarar för vårstädningen?

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för vårsopningen i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för sopningen på vägen.


Lilla Edets kommun har två lokala aktörer som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför vårstädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen.


– För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor. Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera bilen utmed gatan under dessa veckor, säger Jarno Tuovinen.


Om du har frågor eller synpunkter kopplat till vårsopningen kan du anmäla ditt ärende via tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »