Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-06
Senast uppdaterad: 2018-11-06

Nu finns ungdomscoacherna på plats!

Ungdomscoacherna Jibran Gergy, Elisabeth ”Bettan” Persson och Fanny Wester.

Nu finns tre av fyra ungdomscoacher på plats i Lilla Edet – gruppledaren Elisabeth ”Bettan” Persson samt Jibran Gergy och Fanny Wester. Rekrytering av en fjärde person pågår och denne förväntas ansluta sig till ungdomsteamet i början av 2019.

Sedan dag ett, när de började i augusti, har Fanny Westers och Jibran Gergys fokus varit att lära känna högstadieeleverna på Fuxernaskolan. Fanny, med bakgrund som folkhälsovetare och arbete med att skapa trygga ungdomsmiljöer, och Jibran, som tidigare arbetat på ungdomshem. I september började även gruppledaren Elisabeth ”Bettan” Persson, efter 29 års arbete med ungdomar inom fritid och fält i Ale kommun.

– Ungdomarna i Lilla Edet har mottagit oss på ett mycket positivt sätt och visar en stor nyfikenhet kring vilka vi är och vad vi ska göra, berättar Jibran Gergy.

Nu finns de på skolan kl. 8-16 varje dag. Förutom att de finns på plats som en trygg vuxen i uppehållsrum och korridorer möter de upp när eleverna kommer med skolbussarna på morgonen liksom när det är dags att ta bussen hem igen på eftermiddagen.

– Skolbiblioteket, som tidigare inte använts under ordnade former, har vi ställt i ordning till en lugn oas där ungdomarna kan mötas för att ägna sig åt lugna aktiviteter och samtal. Vi arrangerar även lunchaktiviteter, säger Fanny Wester.

Ungdomarnas behov som utgångspunkt

– Vårt huvuduppdrag är att öka tryggheten på skolan samt att coacha ungdomarna till att uppnå satta mål som krävs för att öppna dörren till gymnasiet och väcka en vilja att utbilda sig vidare. Vårt arbete går ut på att vara uppsökande, ha motiverande samtal och jobba för inkludering. Vi ska lyssna på ungdomarna och ta reda på vad de tänker, vill och är intresserade av. Sedan påvisa möjligheterna och att vi är öppna för förslag. Vi befinner oss i en utvecklingsfas och ska tillsammans med olika aktörer, inte minst med ungdomarnas inflytande, bygga upp en helt ny verksamhet, säger Elisabeth ”Bettan” Persson.

Ett projekt där en ungdom är initiativtagaren är en grupp för mattefördjupning håller på att starta med hjälp av ungdomscoacherna.

– Önskemålet kom från en kille i årskurs sju. Nu består gruppen av fem ungdomar som ägnar sig åt matematik på högskolenivå, men alla i åldern 13-16 som vill vara med är välkomna. Vi utgår från vad ungdomarna vill och har för behov. När de kommer med en idé till en ungdomscoach tar denne i sin tur kontakt med de personer eller aktörer som behövs för att göra verklighet av idéen. Så det är som en kedjereaktion som uppstår, säger Jibran Gergy.

– Vi vill att ungdomarna är delaktiga i att skapa aktiviteter. I det arbetet är vi verktygen. Men till en början måste vi kanske visa vad man kan skapa, för att på så sätt skapa motivation till att vilja och våga arrangera. Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv i det vi gör, säger Bettan.

Spännande framtid

Det som ungdomsteamet nu ser fram emot med spänning är att få tillgång till en lokal där de kan bygga upp en eftermiddagsverksamhet i form av en mötesplats för ungdomarna.

– För detta arbetas intensivt på alla plan och som det ser ut nu kan en lokal förhoppningsvis bli verklighet någon gång under första halvåret 2019. Tanken är då att ha en verksamhet mellan kl. 14.30 och 17.00 eller 18.00. Ett nästa steg blir att bygga på med en kvällsverksamhet. Det viktigaste med mötesplatsen är att den ska inkludera alla, säger Bettan.

Målgruppen är i första läget ungdomar som är 13-16 år. I ett senare skede ska målgruppen vidgas till 13-20 år.

– Det som också är spännande är att vi är många som bygger upp detta tillsammans. Vem vi än pratar med - ungdomar, föreningsliv eller olika professioner - så är alla med. Alla är positiva och intresserade. Det är väldigt inspirerande att ha så många människor i ryggen och som gärna är med på tåget på olika sätt, avslutar Bettan.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »