Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-09
Senast uppdaterad: 2020-11-09

Nu skapar vi en ny vision för Lilla Edets kommun tillsammans!

Nu ska vi ta fram en ny vision för Lilla Edets kommun! Det gör vi tillsammans, alla som bor och verkar i kommunen. Därför vill vi veta vad du tycker är viktigt för att Lilla Edets kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i.

Bidra med dina tankar och idéer till den nya visionen genom att besvara frågan ”Vad är viktigt för att du ska trivas och leva ett gott liv i Lilla Edets kommun?” i formuläret på lillaedet.se/vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under hösten 2020 och våren 2021 ska Lilla Edets kommun ta fram en ny övergripande vision. Visionen ska vara en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun.


– Med en gemensam vision håller vi ihop förändringsprocesserna och får en gemensam riktning i utvecklingen. För mig är det viktigt att vi är många som känner för och tror på den vision vi beslutar om – för det är bara när vi tillsammans jobbar i visionens riktning som vi kommer nå en verklig förändring, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd.

Visionen klar i juni 2021

Beslutet om att ta fram en ny vision har fattats av kommunfullmäktige då kommunens befintliga vision, från 2006, bara gäller till och med i år 2020. Beslutet bottnar också i Lilla Edets kommuns nya styrmodell som innebär att politiken ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. I juni 2021 ska kommunfullmäktige besluta om den nya visionen.

Viktigt att du vill vara med

Under arbetet med att ta fram den nya visionen är alla som bor och verkar i Lilla Edets kommun välkomna att vara med och bidra till visionen och därmed utvecklingen av vårt samhälle. Det gör du genom att dela med dig av dina tankar och idéer via webbformuläret på lillaedet.se/vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under perioden 9 november – 31 januari 2021. Kommunen kommer också att lyssna av olika fokusgrupper som exempelvis näringsliv, föreningsliv, barn och unga, seniorer, utlandsfödda och fackliga organisationer.


Som mycket annat runt om i samhället, har även planerna för invånardialogen kring visionen fått anpassas på grund av de skärpta coronarestriktionerna. Därför kommer fysiska möten att undvikas och de som inte har möjlighet att delge sina tankar digitalt via formuläret på kommunens webbplats kan kontakta Medborgarservice via 0520-65 95 20 eller medborgarservice@lillaedet.se för att beställa ett pappersformulär med samma frågeställning som i det digitala formuläret.


– Det är oerhört viktigt att många vill vara med och bidra, även om vi på grund av rådande situation inte har möjlighet att mötas fysiskt på det sätt som vi från början hade hoppats och tänkt. Dina tankar och idéer betyder mycket för vårt samhälles fortsatta utveckling, säger Malin Krantz, kommunchef.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »