Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-02-11
Senast uppdaterad: 2013-01-18

Nya förskolechefer börjar i mars

Under våren börjar två nya förskolechefer i Lilla Edets kommun.

Marie Lundgren börjar den 1 mars och Maria Lorentzson börjar den 25 mars. Kvar sedan tidigare är Lennart Skåål.

Lennart Skåål kommer att ansvara för förskolorna Blåsippan, Blåklockan (inklusive 2 avdelningar på Tingbergsskolan) och Solrosen. Han ansvarar också för pedagogisk omsorg i kommunal regi.

Marie Lundgren kommer att ansvara för Kaprifolen, Rödklövern, Skogsviolen, Prästkragen och Smultronstället.

Maria Lorentzson kommer att ansvara för Vitsippan och Nygårds förskola. Hon kommer också att vara rektor för Tingbergsskolan årskurs F-3 och Nygårdsskolan F-3.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »