Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-31
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Nya kreativa sätt till arbete som passar individen

Mai Lundell, projektleder förstudien.

Hur kan vi på ett mer kreativt sätt stötta långtidsarbetslösa personer att hitta ett arbete som funkar för just dem? Det undersöker Lilla Edets kommun nu i en förstudie finansierad med stöd från EU.

Projektet som nu inleds och som ska genomföras fram till årsskiftet 2021/2022 går ut på att undersöka nya möjligheter att underlätta steget till att hitta ett arbete åt dem som idag står längst från arbetsmarknaden.


– Det långsiktiga och övergripande målet är att hitta bra individuella lösningar för att stötta våra långtidsarbetslösa kommuninvånare till egen försörjning. Vuxna utan utbildning, ungdomar samt ungdomar med funktionsvariationer – personer som kan behöva särskilt stöd för att komma vidare på vägen för ett hållbart arbete. Det vill säga ett varaktigt arbete som är anpassat till personens förmågor och kapacitet, säger projektledare Mai Lundell.


Under förstudieprojektet testas och utvecklas metoder för bland annat kartläggning av kompetenser samt validering. Fler möjligheter till egenanställning eller arbete inom det lokala näringslivet ska också undersökas.

Socialt företagande som lösning

En av de frågor som ska undersökas i förstudien är: Kan socialt företagande vara en lösning?


– Socialt företagande kan till exempel vara ett kooperativ där utbudet av tjänster och produkter bygger på delägarnas kompetenser och färdigheter. Personer som exempelvis är bra på att laga mat kan med stöd, utbildning och handledning klara av att driva en egen cateringverksamhet. En kooperativ verksamhet behöver inte vara vinstdrivande utan det primära syftet kan vara att skapa ett meningsfullt arbete och en egen försörjning, säger Mai Lundell.

Fler aktörer involveras

Förslagen på lösningar för att underlätta steget till att hitta ett arbete åt dem som idag står längst från arbetsmarknaden förväntas även kunna implementeras hos andra kommuner och andra aktörer som exempelvis Västra Götalandsregionen. Därför ingår det också i projektet att involvera andra kommuner under metodutvecklingen.


Förstudien finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Om ESF godkänner de förslag på lösningar som rekommenderas i förstudien kan Lilla Edets kommun sedan ansöka om finansiellt stöd för projekt där dessa lösningar införs.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »