Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-11-02
Senast uppdaterad: 2016-11-02

Nya lagar om skuldsanering från 1 november

Den 1 november 2016 träder två nya lagar om skuldsanering i kraft, som ska göra det lättare att söka och klara en skuldsanering. Den ena lagen ersätter nuvarande skuldsaneringslag och den andra om F-skuldsanering riktar sig till nuvarande företagare, före detta företagare eller närstående till företagare. De nya lagarna syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering.
 
— De nya skuldsaneringslagarna gör det lättare för både privatpersoner och företagare eller före detta företagare att ansöka och klara en skuldsanering. Vi hoppas att det ska få ännu flera att ansöka om skuldsanering. Skuldsaneringslagen är en stor möjlighet för överskuldsatta personer att få bli skuldfria, säger Ingela Pedersén och Veronica Burman, budget- och skuldrådgivare för Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edets kommuner.
 

Den nya skuldsaneringslagen, innebär bland annat:

  • Ansökan blir enklare - det kommer inte att krävas lika detaljerade uppgifter om skulderna.
  • Två betalningsfria månader om året - juni och december.
  • Ny betalningstjänst som innebär en stor förenkling när man ska betala sina skulder.
  • Öppnar för en kortare skuldsaneringstid än fem år - om det finns beaktansvärda skäl.
  • Större möjlighet till att få skuldsanering en andra gång.
 

F-skuldsanering är en helt ny lag för överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. Den innebär bland annat:

  • Minst 70 procent av det totala skuldbeloppet ska komma från näringsverksamhet.
  • Man måste kunna betala minst 2 100 kr/månad. Saknas betalningsutrymme går det bra att ansöka om vanlig skuldsanering.
  • Betalningstiden är tre år och man kan betala med hjälp av den nya betalningstjänsten.
 

Konsumentkontor i Stenungsund


Bor du i Lilla Edets kommun, kan du kontakta budget- och skuldrådgivare på Konsumentkontoret i Stenungsund. Hit vänder du dig om du har frågor eller vill ha råd och stöd kring en ansökan om skuldsanering.

Lilla Edets kommun har gemensam budget- och skuldrådgivare med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.

Läs mer om budget- och skuldrådgivningen och hitta kontaktuppgifter

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »