Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-05-18
Senast uppdaterad: 2018-05-18

Nya LSS-boendet på Skördevägen invigt

Javiera Boncomte Diaz, en av dem som ska flytta in på Skördevägen, klippte bandet.

I strålande solsken invigdes det nya LSS-boendet på Skördevägen i Ström onsdag 16 maj. För tre år sedan tog omsorgsnämnden beslut om byggnation av boendet och för ungefär ett år sedan togs det första spadtaget.

Helen Persson, verksamhetschef för funktionshinderavdelningen, hälsade alla välkomna till invigningen och passade på att tacka Edethus, byggherren, arkitekterna och personal på övriga boenden i kommunen - som alla bidragit till att skapa boendet, väl anpassat för dem som ska bo här. Helen talade också varmt om boendets fina läge.

– Skördevägen ligger otroligt vackert beläget på Ström med närhet till Lilla Edets centrala delar med dess service och utbud. Här finns bra promenadvägar, närhet till naturen, Ströms slottspark och liv och rörelse som lockar till social samvaro. Det är värdefullt för våra brukare.

Arbetar aktivt med bostadsfrågan

Linda Holmer Nordlund, ordförande i omsorgsnämnden, höll därefter ett invigningstal där hon bland annat framhöll vikten av det särskilda ansvar som kommunen har.

– Omsorgsnämnden i Lilla Edets kommun har under flera år arbetat aktivt med bostadsfrågan för våra kommuninvånare med funktionsnedsättning. Vi har till exempel tagit fram ett speciellt bostadsprogram som vi kontinuerligt följer upp och vi är också med i arbetet när nya bostadsområden planeras. I Lilla Edet är det självklart att alla människor hör ihop och ska kunna vara goda grannar oavsett bakgrund och behov. Ett bostadsområde som vilar på mångfald är berikande för alla och detta är något vi i politiken hela tiden har med oss. För mig är det självklart att Lilla Edets kommun alltid tar ett större ansvar för de människor som av olika anledningar inte själva kan tillgodose sina egna behov. För dem har vi ett särskilt ansvar!

Lockar till gemenskap, umgänge och delaktighet

Förutom sex fina lägenheter erbjuder boendet även ljusa gemensamma utrymmen och ett uterum som lockar till gemenskap, umgänge och delaktighet.

– Enligt Bo Heljskov, forskare inom beteendevetenskap, har byggnaders utformning en stor betydelse för människans beteende, så kallad miljöpsykologi. Inom miljöpsykologin arbetar man medvetet med utformning av offentlig miljö och val av färger och material med mera. Tillsammans med arkitekter, personal från andra boenden, arbetsterapeuter, har Skördevägen utformats till att vara helt anpassat utifrån brukarnas behov, berättade Susanne Kvarnåsen, enhetschef Skördevägen, och hälsade välkommen in till rundvandring.

Möjlighet att forma något nytt tillsammans

Viveka Ekwall och Christoffer Berglund är båda nyanställda stödpedagoger till boendet men har lång erfarenhet inom yrket. Stödpedagoger har det övergripande ansvaret för den pedagogiska delen i verksamheten. Det handlar bland annat om att se till att det finns bra bemötandestrategier och arbetsmetoder samt att scheman ska vara tydliga, enkla och anpassade för de boende.

– Vi är en jättebra arbetsgrupp som nu får möjlighet att forma något nytt tillsammans. Vi är så peppade att äntligen få komma igång, berättar Viveka Ekwall.

– Och till helgen flyttar den första hyresgästen in, så då får vi starta på riktigt, fyller Christoffer Berglund i.

Linda Holmer Nordlund, ordförande i omsorgsnämnden, och Helen Persson, verksamhetschef för funktionshinderavdelningen.

Stödpedagogerna Viveka Ekwall och Christoffer Berglund.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »