Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-29
Senast uppdaterad: 2020-04-29

Nya regler beslutade för föreningsbidragen

Kultur- och fritidsnämnden har under senaste mötet beslutat om nya regler för föreningsbidrag. Under framtagandet av dessa regler har dialog förts med föreningslivet. Det nya beslutet innebär bland annat att föreningarna själva står för en viss del av sina el- och vattenkostnader och att barn- och ungdomsverksamhet får höjt bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har under hösten och våren haft kontinuerlig dialog med föreningarna om kommunens ekonomiska situation för att tillsammans hjälpas åt att hitta bra lösningar. Bland annat har förslaget, som nu är beslutat, att föreningslivet själva ska stå för en del av el- och vattenkostnader på sina anläggningar kommit in från föreningslivet. Kommunen kommer fortsatt att stå för hyreskostnader och underhåll av de fastigheter och lokaler som föreningarna använder.

– Vi har lyssnat in föreningslivet och det känns positivt att reglerna nu är bättre förankrade med föreningarna, säger Carina Andersson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


Några av förändringarna:

  • Verksamhetsbidragen höjs med 40% för barn – och ungdomsverksamhet.

  • Minst tre deltagare per bidragsberättigad aktivitet, för att tillgodose de föreningar som har verksamhet som förutsätter mindre grupper.

  • Ett särskilt bidrag för verksamhet som bedrivs för och tillsammans med personer med funktionsvariation. Det i ett led att öka mångfalden och inkluderingen.
  • Föreningarna betalar för 25% av kostnaderna för el- och vattenkostnader.– Tillsammans hjälps vi åt och försöker hålla nere kostnaderna, både för miljön och ekonomins skull, säger Carina Andersson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »