Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-07-23
Senast uppdaterad: 2013-07-24

Nya vatten- och avloppsledningar

Lilla Edets kommun kommer genom upphandlad entreprenör Skanska Sverige AB att anlägga nya VA-ledningar i Skyttegatan.

Arbetet beräknas pågå under perioden 5 augusti — 11 november 2013 och hela Skyttegatan kommer att påverkas. Kartbilden nedan visar vilka vägsträckor som berörs. Arbetet utförs måndagar — fredagar på dagtid mellan kl.07:00 — 17:00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Vi gräver helt enkelt upp för ny ledningssträcka i gatan och fyller igen vart efter. Det innebär att delar av de olika gatorna delvis eller helt måste stängas av under arbetet. Gatorna återställs sedan så snabbt det är möjligt.

Hur påverkas du?


Framkomligheten på gatorna kommer periodvis att begränsas och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Vid behov kommer tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken att sättas upp.

Under arbetets gång kan parkeringsmöjligheten längs med gatan vara begränsad och för att inte hindra anläggningsarbetet bör parkering på gatan i största möjliga mån undvikas.

Vattnet kan också komma att tillfälligt stängas av. Mer ingående information kring vattenavstängningar sker löpande under arbetets gång.

Vi hoppas att du har överseende med att vi kanske stör i din vardag.

Vill du veta mer?


Välkommen att kontakta Medborgarservice på telefon: 0520-65 95 20 eller via e-post till: medborgarservice@lillaedet.se
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »