Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-22
Senast uppdaterad: 2021-06-22

Ny idrottshall planeras i Lilla Edet – föreningar bjuds in att komma med idéer och tankar

Kommunen ska planera och projektera för att bygga en ny idrottshall i anslutning till Fuxernaskolan, efter beslut i kommunstyrelsen den 27 april. Det kommer att bli en hall i fullstorlek med måtten 20x40 meter.

Kommunstyrelsen har gett bildningsnämnden i uppdrag, att i samråd med samhällsnämnden, beställa planering och projektering för nybyggnation av idrottshall under förutsättning att medel avsätts i Mål- och resursplan 2022.

Förening? Passa på att tycka till!

Vi vill gärna redan nu på ett tidigt stadium veta vad föreningar i kommunen önskar av en ny idrottshall. Därför välkomnar vi föreningar att komma in med tankar, idéer och önskemål fram till onsdag 15 september 2021 via ett webbformulär.

Till webbformuläret.

 

Idrottshallen planeras att byggas mellan fotbollsplanen och den nuvarande idrottshallen på Fuxernaskolans område. Den nuvarande idrottshallen kommer att finns kvar. Den nya hallen beräknas stå klar 2023 och kommunen kommer då att hyra hallen av det kommunala bostadsbolaget Edethus.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »