Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-07-06
Senast uppdaterad: 2021-07-06

Nytänk kring blommor och gräsklippning

Torget i Lilla Edet

Nu är sommaren äntligen här och sommarblommor förgyller gator och torg. I år testar kommunen nytt när det gäller planteringar och skötsel av gräsytor. Bland annat samlas fler blomsterarrangemang på samma plats för en större effekt och attraktivitet och nya perennrabatter anläggs. Samtidigt har en ny plan för gräsklippning tagits fram, med både kostnadseffektivitet och gynnad biologisk mångfald som vinst.

Många har säkert lagt märke till att planteringarna som är utplacerade på gator och torg upplevs annorlunda i år. Tidigare har de varit utspridda på många olika platser, men i år samlas i stället flera blomsterfat tillsammans för att skapa mervärde. Genom att plantera större grupper av blommor blir det en helt annan effekt, konstaterar Ing-Marie Alfredsson från enheten stadsmiljö och trafik, som har planerat både placering och val av växter.


— Står det en kruka här och en där upplevs det inte lika starkt. Det vill vi förändra i år och har därför valt att satsa lite extra på att smycka ut torg och centrala delar där människor möts. Dessutom har den populära sittrappan på torget i Lilla Edet kompletterats med fem nya mindre sittkuber och en större. På de mindre kuberna finns även sittplatser som passar bra för våra yngsta torgbesökare, säger Ing-Marie Alfredsson.

Perennrabatt i Göta

Perennrabatt i Göta

Vackra ytor för både människor och djur

I år anläggs det flera perennrabatter, bland annat vid torget i Lilla Edet och i den nya refugen i Göta. Växterna kommer att avlösa varandra i blomning och blir bara vackrare med åren.

Även en ny skötselplan av gräsytor har tagits fram. Genom en mer varierad skötsel kan gräsytorna fylla fler funktioner och bidra till en större mångfald av växter och djur. Förhoppningen är att ytorna med tiden ska vara fyllda av blommor och surrande insekter och bidra till en hållbarare kommun.


— Vi kommer att släppa upp gräset på många håll. Det är ett sätt att hjälpa den biologiska mångfalden, såsom humlor och andra vilda arter samtidigt som det medför en ekonomisk fördel. Många andra kommuner arbetar redan såhär med ett gott resultat, exempelvis Kungälv, säger Anna Berlin, enhetschef statsmiljö och trafik.


Platser där människor ofta möts och använder gräsytorna, till exempel centrumnära miljöer, ytor kring lekplatser samt Ströms slottspark, kommer att klippas veckovis medan andra ytor klipps mer sällan eller någon enstaka gång per år. Gräset kommer också klippas regelbundet utmed gång- och cykelvägar.


Ett ständigt pågående arbete

Det nya arbetssättet kommer att utvärderas och Anna Berlin betonar att allt är förändligt. Genom att våga tänka nytt och prova nytt så kan vi också förbättra.


— Självklart vill vi ha med oss kommuninvånarna i arbetet, tillsammans kan vi skapa den miljö vi vill ha i kommunen! Vi lyssnar till de synpunkter som kommer in, utvärderar och arbetar ständigt med att förändra och förbättra, avslutar Anna Berlin.


Läs även om arbetet med att anlägga ängsmarker i Lödöse och Göta

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »