Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-01-31
Senast uppdaterad: 2013-02-04

Nytt boende för funktionsnedsatta

Bygghjälmar på spade
Idag togs det första spadtaget till ett nytt boende för funktionsnedsatta, ett så kallat LSS-boende, på Ängshöken i Lilla Edet. Huskroppen med sex lägenheter och gemensamhetslokaler beräknas stå klart till sommaren.

Beslutet att bygga ett nytt LSS-boende i Lilla Edets kommun togs av kommunfullmäktige i början av sommaren 2012. Det var ett efterlängtat beslut då behovet av bostäder för funktionsnedsatta är stort. Därför var det många som gladdes idag när spaden äntligen kunde sättas i marken.

Peab har fått uppdraget att uppföra det nya boendet och det kommunala fastighetsbolaget, Leifab, blir förvaltare av fastigheten.

Byggnationen bidrar till att minska efterfrågan av denna form av boende. Om allt går enligt planerna kan en första inflyttning ske till sommaren.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »