Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-01-30
Senast uppdaterad: 2020-01-30

Nytt medborgarlöfte för 2020 

Rickard Fremark, lokalpolisområdeschef och Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C), skriver på det nya medborgarlöftet.

Polisen och Lilla Edets kommun presenterade tillsammans i måndags ett nytt medborgarlöfte för 2020. Medborgarlöftet handlar om att Polisen tillsammans med kommunen lyssnar på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Arbetet med medborgarlöften är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Till grund för medborgarlöftet ligger en dialog med kommuninvånarna som genomfördes hösten 2019 samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Årets medborgarlöfte inriktar sig på att öka den upplevda tryggheten och trafiksäkerheten i kommunen, ett arbete som både polisen och kommunen tar på största allvar. Kommunen arbetar ständigt med att skapa trygghet i vår kommun.

Resultaten visar bland annat att kommuninvånarna önskar:

  • mer polispatrullering
  • hastighetdämpande åtgärder
  • fler hastighetskontroller
  • att polisen syns i centrum ofta på kvällstid
  • att kommunen röjer sly och träd
  • att samhället lyses upp med bättre belysning och att man ser över allmänna platser
  • att fler vuxna är ute
  • att det skapas en trygg miljö

Flera punkter känns igen från tidigare medborgarlöfte, bland annat att invånarna önskar hastighetsdämpande åtgärder, att skymmande träd och buskar röjs bort och att belysningen förbättras.

Under 2019 utförde kommunen slyröjning på ett 25-tal områden runt om i kommunen och tog ner uttjänta träd på flera ställen. Kommunen kantklippte också längs med gator och gång- och cykelvägar mer än på många år tidigare, vilket medför att det blivit öppnare och ljusare på många ställen.

Under förra året planerades för en bättre belysning runt om i kommunen, ett arbete som ska börja genomföras under 2020.

— Bland annat ska vi byta armaturen nere vid pendelparkeringen så att den ger bättre belysning. Gångtunneln i Göta och Fuxerna ska få belysning, även under dagtid. Vi kommer också att arbeta med belysningen på lekplatserna för att få dem mer tillgängliga även under den mörka årstiden, säger Anna Berlin, enhetschef för stadsmiljö och trafik, Lilla Edets kommun.

Medborgarlöftet 2020

Som trygghetsskapande åtgärder ska Polisen under 2020 öka synligheten genom att patrullera kommunens tätorter och pendelstationer och inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån klagomål och tips.

Polisens statistik visar att de under 2019 har varit på plats i kommunen 1 367 gånger, det vill säga 3,7 gånger per dag, då är inte spaning och utredningsarbete inräknat. Det mobila poliskontoret är också på plats varje torsdag året runt.

— Vi är mycket i kommunen men ofta på sena kvällar och nätter då de flesta inte ser oss. Vi kommer att synas mer framöver även under dagtid då folk är ute och rör sig, säger Jack Lennartsson, kommunpolis.

Kommunen ska under 2020 genomföra utbildningsinsatser för kommunens trygghetsvandrare, fortsätta arbetena med att röja sly och skapa fri sikt längs gång- och cykelvägar, förbättra belysning och framkomlighet för oskyddade trafikanter och utveckla och skapa attraktiva vistelseytor i kommunen. Kommunalråd Julia Färjhage:

— Vi tar människors upplevda otrygghet på största allvar, därför lyssnar vi in våra kommuninvånares synpunkter och tar till oss dem i det fortsatta arbetet med trygghetsskapande åtgärder. Medborgarnas synpunkter samt kommunens och polisens lägesbilder stämmer bra överens, så vi känner att vi är på rätt väg i arbetet med medborgarlöftet.

Läs mer om medborgarlöftet och se det i sin helhet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »