Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-09-23
Senast uppdaterad: 2015-09-23

Nytt namn på återanvändningshörnan

Invigningen av Återbruket av Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef, tillsammans med Zara Blidevik, tekniska nämndens vice ordförande.

Under bytardagen i lördags bad vi besökarna om hjälp att namnge vår nya återanvändningshörna på ÅVC, återvinningscentralen, i Göta. Nu är det vinnande förslaget utsett. Det nya namnet på återanvändningshörnan blir Återbruket.  
 
Totalt kom det in 18 olika namnförslag på återanvändningshörnan. Återbruket kom som förslag från tre personer. Bland dessa lottades Lennart Jonsson ut som vinnare och han valde priset att låna en elbil en helg (Stendahls bil). De två andra som gav samma förslag var Barbro Jorehed och Petra Andreasson som vinner två biobiljetter var. Tack alla ni som deltog!
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »