Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-02-19
Senast uppdaterad: 2019-02-19

Nytt program för utbildning av vikarier till omsorgen

Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare på funktionshinderavdelningen, och Mai Lundell, integrationssamordnare, ger en bild av Socialtjänstlagens grunder och LSS.

Nu har ett språkpraktikprogram med inriktning mot omsorgsområdet startat. Förhoppningen är att de tio entusiastiska deltagarna om tre månader ska vara redo för att arbeta som vikarier inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Lilla Edets kommun.

Efterfrågan på kompetenta och engagerade vikarier inom omsorgen har vuxit i takt med att allt fler äldre och funktionsnedsatta behöver hjälp och stöd i det egna hemmet eller i särskilda boenden samtidigt som det inte finns tillräckligt många sökande till de vakanser som uppstår under sommaren och längre helger.


– Målet med detta fördjupade språkpraktikprogram är att ge intresserade personer med annat modersmål än svenska en kompetenshöjande introduktion till verksamheternas speciella förutsättningar och brukarnas behov, för att kunna få ett arbete som vikarie under sommaren 2019. Syftet är också att stimulera deltagarnas intresse och engagemang för arbetsområdet och till att söka en vårdutbildning för att därefter kunna erbjudas en fast anställning inom verksamheterna, säger Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

Både teori och praktik


Det tre månader långa språkpraktikprogrammet pågår tre dagar i veckan varav två dagar ägnas åt teori och en dag åt praktik på arbetsplats. Praktiken är förlagd på kommunens äldreboenden, boenden för personer med funktionsvariationer, i storköket samt inom städverksamheten.


– I programmet arbetar vi till stor del enligt metoden ”learning by doing”, säger Mai Lundell.


Med vid det första utbildningstillfället var Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare på funktionshinderavdelningen i Lilla Edets kommun, och Yvonne Gunnarsson-Nordh, verksamhetschef vård och omsorg i Lilla Edets kommun, som berättade om respektive verksamhetsområde.


– Rekryteringen av vikarier, framför allt under sommartid, är en stor utmaning för oss. Det finns många människor som verkligen vill arbeta inom omsorgsområdet, men som vi tyvärr varit tvungna att tacka nej till då de saknat tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Därför är den här typen av program oerhört värdefullt för oss. Nu är det här första gången som vi använder den här modellen och min förhoppning är att vi ska kunna utveckla och använda den även fortsättningsvis, säger Yvonne Gunnarsson-Nordh.

Positiva deltagare


Stämningen var uppsluppen och de tio deltagarna lyssnade uppmärksamt på allt de fick lära sig om Socialtjänstlagens grunder, LSS och vad det innebär att arbeta inom äldreomsorgen.

– Jag skulle gärna vilja jobba med äldre. Kock skulle jag också kunna tänka mig att arbeta som, för jag gillar verkligen att laga mat. Jag är väldigt glad att jag fått chansen att delta i det här programmet, säger Gholamreza Gholemi, en av deltagarna.


Även Linh Merkle är glad över att få delta i programmet:


– Det vi får lära oss är mycket intressant och jag hoppas verkligen att mitt deltagande här ska leda till jobb. Att få chansen att här lära mig svenska språket bättre är också väldigt viktigt för mig, säger hon.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »