Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-10-04
Senast uppdaterad: 2017-10-10

Ofarlig lukt från dricksvattnet i Nygård

I samband med underhållsarbete i Nygård har extra klor tillsats i dricksvattnet som en säkerhetsåtgärd. Detta är helt enligt rutin och helt ofarligt.

På grund av detta kan dock dricksvattnet lukta lite mer än vanligt.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »