Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-16
Senast uppdaterad: 2021-06-16

Öka sikten - klipp din häck!

Häckar som växer utanför tomtgräns riskerar att begränsa framkomligheten på gång- och cykelbanor samt att skymma sikten i korsningar, vilket kan medföra en säkerhetsrisk. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare har koll på och följer de riktlinjer som finns.

Det är härligt att se hur det växer och frodas i våra trädgårdar. Men tänk på att växter, buskar och träd, både på och utanför din tomt, kan minska framkomligheten och skymma sikten i trafiken.


Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att du hålls ansvarig.

Läs mer om reglerna kring häckar och buskage Öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »