Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-12-02
Senast uppdaterad: 2020-12-02

Omfattande slyröjningsarbete runt om i kommunen

Nu pågår ett omfattande slyröjningsarbete runt om i Lilla Edets kommun. Förutom utmed älven röjs också i Göta, Hjärtum, Ström och Lödöse längs promenadstråk samt gång- och cykelbanor. I linje med medborgarlöftet fortsätter kommunen på detta sätt att arbeta med trivsel- och trygghetsskapande åtgärder.

Sedan i början av november pågår slyröjning utmed promenadstråken på båda sidor av älven, mellan Ellbo reningsverk och Rasta. Nu har även ett omfattande arbete dragit igång i Göta.


– Hela dalen i Göta, mellan Timmervägen och Hanströmsvägen, ska snyggas till och öppnas upp. Detta arbete planeras pågå fram till årsskiftet och kommer innebära en stor förbättring. Bland annat kommer dammen, som legat lite gömd i den vackra dalen, synas bättre. Förutom att platsen blir mer tilltalande ökar trygghetskänslan i området, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.


I år ska även slyröjningsarbete genomföras i Hjärtum vid Sandtagsvägen samt på Ström, där också vindfällda träd ska tas om hand runt Strömskullen.


– Ett större arbete pågår också i Lödöse. När slyet röjs bort här blir det en fin ekdunge på höjden mellan S:ta Birgittas gata och Västerängsvägen, konstaterar Jarno Tuovinen.


De flesta slyröjningsarbetena utförs av entreprenörer på uppdrag av Lilla Edets kommun. Arbetet i Lödöse utförs av kommunens arbetsmarknadsenhet.


– Dessa slyröjningsarbeten ingår i kommunens arbete utifrån årets medborgarlöfte, som bland annat handlar om att skapa attraktiva vistelseytor och öka den upplevda tryggheten genom slyröjning kring promenadstråk och gång- och cykelvägar. Kommunen planerar att genomföra ytterligare slyröjning på fler områden framöver, säger Jarno Tuovinen.


Om medborgarlöftet

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem.

Till grund för medborgarlöftet ligger den dialog med medborgarna som genomförs varje höst samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder. Årets medborgarlöfte inriktar sig bland annat på att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Läs mer om medborgarlöftet på lillaedet.se/medborgarlöfte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »