Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-02-26
Senast uppdaterad: 2019-03-29

Öppenvården flyttar till nya lokaler

Emil Gusteus, chef för öppenvårdsenheten, utanför entrén till framtida LEVA-huset.

I början av mars flyttar Lilla Edets kommuns öppenvård till nya lokaler i centrala Lilla Edet.

Nu flyttar socialtjänstens öppenvård, det vill säga verksamheterna som innefattar familjepedagoger, boendestöd och dagverksamhet, till LEVA-huset på Göteborgsvägen 37. Även Trampolinen, en verksamhet som bygger på samverkan mellan Lilla Edets kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer finnas på adressen.


– Genom att lokalisera öppenvården utanför kommunhuset och utforma en mer avslappnad inomhusmiljö hoppas vi att kommuninvånarna ska känna sig mer bekväma med att söka råd och stöd hos oss. Min förhoppning är också att detta ska leda till att fler personer och familjer ska ta kontakt med oss i ett tidigare skede än de gör idag. Det skulle kunna innebära stora vinster både för den enskilda individen och samhället i stort, säger Emil Gusteus, chef för öppenvårdsenheten, Lilla Edets kommun.


Flytten beräknas genomföras 4-5 mars och en invigning med öppet hus är planerad i april.


I samband med att öppenvårdens dagverksamhet flyttar till de nya lokalerna byter den namn från Träffpunkten Borgen till AktivitetsCentrum.


Läs mer om:
AktivitetsCentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöd till familjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boendestöd Öppnas i nytt fönster.

Trampolinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Namnet LEVA-huset

Namnet LEVA-huset bygger på en förkortning av Lilla Edets öppenVård och AktivitetsCentrum.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »